T. 39, Nr. 1 (2004)

Turinys

Straipsniai

The common origin of the *-o stem dative, accusative and instrumental cases PDF
William R. Schmalstieg 5-11
Balto-Slavic accentuation: some news travels slowly PDF
Frederik Kortlandt 13-17
Veiksmažodžio refleksyviojo posesyvumo raiška lietuvių senuosiuose raštuose PDF
Bronius Maskuliūnas 19-32
M. Daukšos Postilės postpozicinių vietininkų ir jiems sinonimiškų prielinksninių konstrukcijų vartosena ir vertimo šaltiniai PDF
Eglė Žilinskaitė 33-53
Dėl išgirsti, prabilti tipo ingresyvų Daukšos Postilėje PDF
Norbert Ostrowski 55-59
Moteriškojo linksniavimo daiktavardžių kamienų mišimas uteniškių tarmėje PDF
Regina Rinkauskienė 61-69
Dėl būdvardžių su priesaga -intelis () kilmės PDF
Saulius Ambrazas 71-76
Iš lietuvių kalbos žodžių istorijos: I. Lie. gáirė; II. Lie. tóbulas, tóbūlas PDF
Birutė Kabašinskaitė, Gert Klingenschmitt 77-105
Old Prussian fish-names PDF
Václav Blažek, Jindřich Čeladín, Marta Běťákova 107-126
Altpreussisch bēi, bei, be PDF
Wojciech Smoczyński 127-130
Old Prussian moazo ‘mothers sister’, mosuco ‘weasel’ and related words PDF
Krzysztof Tomasz Witczak 131-139
Zur Schreibung im apr. Enchiridion, IV: etwiriuns und senditmai PDF
Wojciech Smoczyński 141-143
Zwei altpreussische Bemerkungen PDF
Bohumil Vykypěl 145-147

Recenzijos

Jonas Palionis, XVI-XVII a. lietuvių raštų atrankinis žodynas PDF
William R. Schmalstieg 149-151
Latviešu literārās valodas morfoloģiskas sistēmas attīstība. Lokāmās vārdšķiras PDF
Albertas Rosinas 151-160

Informacija

Autorių adresai PDF
- - 164-165

In memoriam

Velta Rūķe Draviņa PDF
Pēteris Vanags 161-163


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045