T. 36, Nr. 1 (2001)

Turinys

Straipsniai

Pastabos dėl latvių kalbos atlase aiškinamų žodžių kilmės PDF
Vincas Urbutis 5-18
Lithuanian akas ‘ice-hole’ and Old Prussian accodis *‘eye, opening’* PDF
William R. Schmalstieg 19-23
Le mariage du dieu Lune PDF
Jean Haudry 25-36
Lith. úostas, Latv. uõsta ‘port, harbour’
PDF
Rick Derksen 37-42
Lith. atúodogiai, atúoriečiai ‘summer rye’, atólas (m.) ‘aftermath, after-grass’ and Indo-European Name for ‘grass’ PDF
Krzysztof Tomasz Witczak 43-47
Du britvõnai PDF
Vincas Urbutis 48
Intriguoja, bet neįtikina (lingvistinės pastabos dėl la. viņš, viņa kilmės) PDF
Albertas Rosinas 49-52
Prūsų onimų germanizavimo tyrimai K. O. Falko rankraščiuose PDF
Daiva Sinkevičiūtė, Bonifacas Stundžia 53-60
Kiprijono Lukausko „Pamokslų“ kalba
PDF
Zigmas Zinkevičius 61-75
Prof. Jono Kazlausko gimtinės apylinkių vietovardžiai XVII a. metrikuose PDF
Jonas Palionis 77-80
Dėl senųjų raštų posesyvinių konstrukcijų su veiksmažodžiu priklausyti PDF
Bronius Maskuliūnas 81-85
Kirčio atitraukimo į proklitiką savitumai rytinėje šiaurės žemaičių tarmėje PDF
Lina Murinienė, Aleksas Girdenis 87-102
Ramaškonių šnektos ir (i)i̯ŏ kamienų daiktavardžių kirčiavimo ypatybės
PDF
Nijolė Tuomienė 103-114
Veiksmažodžio matyti komplementų tipai: formos ir reikšmės sąveika PDF
Aurelija Usonienė 115-124

Recenzijos

K. Liukkonen, Baltisches im Finnischen PDF
Regina Venckutė 125-131
R. Schmalstieg, The Historical Morphology of the Baltic Verb PDF
Axel Holvoet 131-138
A. Girdenis, Kalbotyros darbai, I–III PDF
Algirdas Sabaliauskas 138-140
Aspekte baltistischer Forschung. Schriften des Instituts für Baltistik Ernst–Moritz–Arndt–Universität Greifswald, I PDF
Birutė Kabašinskaitė 141-147

Informacija

Devītais starptautiskais baltistu kongress PDF
Lidija Leikuma, Pēteris Vanags 149-153
Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija PDF
Laimutis Bilkis, Birutė Kabašinskaitė 153-157
Colloquium Pruthenicum tertium PDF
Bonifacas Stundžia 157-158
Autorių adresai PDF
- - 159-160


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045