T. 33, Nr. 1 (1998)

Turinys

Straipsniai

Old Prussian orthography: statistics vs. common sense PDF
William R. Schmalstieg 5-13
On Lithuanian o : Indo-European *ō PDF
Eric P. Hamp 14
Prūsų kalbos veiksmažodžių struktūros ypatumai PDF
Audronė Kaukienė 15-37
Lithuanian kar̃tą PDF
Eric P. Hamp 38
Paragogic -e in Old Prussian epigram PDF
Frederik Kortlandt 39-40
Old Prussian *nū́sun tā́wa: a correction with theological implications PDF
William R. Schmalstieg 41-42
Rekreation als Überprüfung der Rekonstruktion PDF
Letas Palmaitis 43-46
Dėl lie. bùvo kilmės
PDF
Alfred Bammesberger 47-48
Lie. pãšinas ir (trm.) pašáiža – bendrašakniai sinonimai
PDF
Vincas Urbutis 49-57
Venetic Louderai – Lith. Laumė̃ PDF
Eric P. Hamp 58
Dėl cirkumfleksinės metatonijos lietuvių kalbos dūriniuose PDF
Danguolė Mikulėnienė 59-64
Dėl u kamieno būdvardžių ir jų abstraktų kirčiavimo raidos PDF
Vilija Lazauskaitė 65-70
Verstinių XVI-XVII a. lietuvių raštų reikšmė istorinei sintaksei PDF
Vytautas Ambrazas 71-79
Lie. šlaitė̃ „Raja L.” PDF
Vincas Urbutis 80
Dėl Wolfenbüttelio postilės sąsajos su Bretkūnu PDF
Jonas Palionis 81-84
Kai kurios dzūkavimo raidos tendencijos Pelesos šnektoje PDF
Edmundas Trumpa 85-94
Dėl priebalsių t', d' ir k', g' mišimo pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių tarmėse PDF
Asta Leskauskaitė, Danguolė Mikulėnienė 95-102
On the functions and grammatical status of the Latvian modal particle lai PDF
Axel Holvoet 103-113
Lie. spalvà PDF
Vincas Urbutis 114
Pastabos dėl lietuvių kalbos tarmių klasifikacijos Sapūno ir Šulco 1673 m. gramatikoje PDF
Pēteris Vanags 115-117
Martyno Mažvydo bendrapavardžiai PDF
Vincentas Drotvinas 119-121

Recenzijos

P. U. Dini, Le lingue baltiche PDF
William R. Schmalstieg 123-125
A. Girdenis, D. Girdenienė, Ziwato indeksas PDF
Juozas Aleksandravičius, Jonas Palionis 126-129
Onomastica Slavogermanica, XXIII PDF
Daiva Sinkevičiūtė 129-130
Register zur Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung PDF
Albertas Rosinas 130-131

Informacija

Baltistinė konferencija Sankt Peterburge PDF
Artūras Judžentis 133-134
Lituanistų konferencija Poznanėje PDF
Bonifacas Stundžia 134
Autorių adresai PDF
- - 138-139

In memoriam

Antoņina Reķēna PDF
Brigita Bušmane 135-137

Errata

Klaidų atitaisymai PDF
 


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045