T. 26, Nr. 2 (1990)

Turinys

Straipsniai

Baltic via Glottalic Indo-European PDF
Harvey E. Mayer 100-104
Initial consonant clusters in Prussian PDF
Marytė Tankevičiūtė, Marija Strimaitienė 105-110
Borussica PDF
Letas Palmaitis 111-113
Sintaksė D. Kleino gramatikoje PDF
Vitas Labutis 114-118
Dėl lietuvių kalbos intarpinių veiksmažodžių PDF
Audronė Kaukienė, Dalia Pakalniškienė 119-125
Keletas baltų ir slavų kalbų "semti" reikšmės veiksmažodžių ir jų kilmė PDF
Simas Karaliūnas 126-134
Baltų-slavų-tocharų leksikos gretybės PDF
Aleta Miliūtė-Chomičenkienė 135-143
Iš lietuvių kalbos giminystės pavadinimų istorijos PDF
Rūta Buivydienė 144-161
Etimologijos pastabos PDF
Wojciech Smoczyński 162-164
Lietuviškos kilmės leksiniai vertiniai baltarusių paribio šnektose PDF
Elena Grinaveckienė, Юзефа Флориановна Мацкевич 165-173
Old Prussian -is: a partitive genitive in the Elbing vocabulary? PDF
William R. Schmalstieg 174-176
Tarmės faktų istoriškumo klausimu PDF
Vytautas Vitkauskas 177-179
Dėl vieno kito kalbinio netikslumo PDF
Elena Grinaveckienė 180-182

Recenzijos

Lexicon Lithuanicum. Rankraštinis XVII a. vokiečių-lietuvių kalbų žodynas PDF
Vincas Urbutis 183-189
Smoczyński W. Studia bałto-słowiańskie PDF
Bonifacas Stundžia 189-191
Šaulys K. Juodžiūnų tarmė PDF
Bonifacas Stundžia 191-192

Errata

Klaidos atitaisymas PDF
  193


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045