T. 54, Nr. 2 (2019)

Turinys

Straipsniai

Inherent versus configurational features PDF
Frederik Kortlandt 199-204
Containmentand support: similarities and variation in Lithuanian, Latvian and Estonian PDF
Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė, Jurģis Šķilters, Līga Zariņa, Nora Bērziņa 205-255
The frequency of the use of Baltic numerals: cognitive, linguistic, and cultural factors PDF
Adriano Cerri 257-286
Periphrastic causative constructions in 16th–17th c. Lithuanian PDF
Jurgis Pakerys 287-315
Rodomojo įvardžio šìtas, šità vartosena kai kuriose rytų aukštaičių uteniškių pašnektėse PDF
Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė 317-347
Lietuvių dvikamienių vardų antrojo kamieno perdirbiniai – pagoniško ir krikščioniško vardyno sąveikos rezultatas? PDF
Daiva Sinkevičiūtė 349-359

Informacija

Renginys, skirtas senųjų tekstų skaitmeninimui PDF
Gina Kavaliūnaitė, Birutė Kabašinskaitė, Ernesta Kazakėnaitė 361-365


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045