Некаторые замечания о просодических явлениях в диалектах латышского языка и их представлении на карте

Алексей Андронов

Anotacija


KELIOS PASTABOS APIE LATVIŲ KALBOS TARMIŲ PROZODINIUS REIŠKINIUS IR JŲ PAVAIZDAVIMĄ ŽEMĖLAPYJE

Santrauka

Darbe mėginta sistemingai apžvelgti medžiagą, išdėstytą M. Rudzytės knygos „Latviešu valodas vēsturiskā fonētika" (Rīga, 1993) latvių kalbos priegaidžių žemėlapyje ir jo paaiškinimuose. Tarmių prozodinių reiškinių sistemos skiriamos į pagrindines (nepriklausomas) ir išvestines (fonetiškai sąlygo­tas) ir išvardijamos. Akcentuojami probleminiai priegaidžių aprašymo klausimai. Pateikiamas naujas latvių kalbos tarmių priegaidžių žemėlapio variantas.


DOI: 10.15388/baltistica.31.2.371

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.