Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 36, Nr. 2 (2001) Autorių adresai Anotacija   PDF
- -
 
T. 37, Nr. 1 (2002) Autorių adresai Anotacija   PDF
- -
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Autorių adresai Anotacija   PDF
- -
 
T. 39, Nr. 1 (2004) Autorių adresai Anotacija   PDF
- -
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Autorių adresai Anotacija   PDF
- -
 
T. 40, Nr. 1 (2005) Autorių adresai Anotacija   PDF
- -
 
T. 10, Nr. 2 (1974) Ałojzy Adam Zdaniukiewicz, Gwara Łopatowszczyzny. Fonetyka, fleksja, słownictwo (Polska Akademia Nauk - Komitet Językoznawstwa), Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 36, Nr. 2 (2001) B. Forssman, Lettische Grammatik Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 10, Nr. 2 (1974) B. Laumane, Zivju nosaukumi latviešu valodā Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 31, Nr. 2 (1996) B. Stundžia, Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo sistema Anotacija   PDF
Antanas Pakerys
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Bajorų pavadinimai – lietuvių pavardžių šaltinis Anotacija   PDF
Jūratė Čirūnaitė
 
T. 29, Nr. 1 (1994) Baldur Panzer, Der Kleine Catechismus D. M. Lutheri. Máźas Katgismas D. Mertino Lutteraus, Besorgt von D. Heinrich Lysius Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
1994: 4 priedas Balsių kiekybės sistemų sankirta ir raida Anotacija   PDF
Laima Grumadienė
 
T. 47, Nr. 2 (2012) Balsių sistema Aleksandro Žirgulio darbe „Surviliškio tarmė“ (1939) Anotacija   Straipsnis (PDF)   Priedas (PDF)
Rūta Kazlauskaitė
 
T. 3, Nr. 2 (1967) Balt. *lēitā Anotacija   PDF
Jan Otrębski
 
T. 32, Nr. 2 (1997) Baltic ē- and ī/jā-stems Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 4, Nr. 2 (1968) Baltic linguistics conference Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 26, Nr. 2 (1990) Baltic via Glottalic Indo-European Anotacija   PDF
Harvey E. Mayer
 
T. 14, Nr. 2 (1978) Baltico-slavica Huberto Gurnovičiaus toponiminiuose darbuose Anotacija   PDF
Z. Brocki
 
T. 35, Nr. 2 (2000) Baltijas jūras somu cilmes aizguvumu izplatība latviešu valodas izloksnēs (pēc LVDA materiāliem) Anotacija   PDF
Brigita Bušmane
 
T. 5, Nr. 2 (1969) Baltisch, Slavisch, Iranisch Anotacija   PDF
Vittore Pisani
 
T. 12, Nr. 2 (1976) Baltisch und Indogermanisch Anotacija   PDF
Wolfgang P. Schmid
 
T. 2, Nr. 1 (1966) Baltische Gewässernamen im Flußsystem „Obere Havel“ Anotacija   PDF
H. Schall
 
T. 41, Nr. 1 (2006) Baltisches zu idg. *(s)lei̯H- ‘blau (sein)’ Anotacija   PDF
Bernd Gliwa, Adam Hyllested
 
T. 8, Nr. 2 (1972) Baltiškųjų *tj, *dj refleksai 1759 m. „Žyvate“ Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 1, Nr. 1 (1965) Baltistika ir slavistika Anotacija   PDF
Kostas Korsakas
 
T. 35, Nr. 1 (2000) Baltistika Maskvoje Anotacija   PDF
Мария Вячеславовна Завьялова
 
T. 5, Nr. 1 (1969) Baltistika VI tarptautiniame slavistų suvažiavime Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas, Simas Karaliūnas
 
T. 10, Nr. 2 (1974) Baltistika VII slavistų kongrese Anotacija   PDF
Valerijonas Kubilius
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Baltistinė konferencija Sankt Peterburge Anotacija   PDF
Artūras Judžentis
 
T. 1, Nr. 1 (1965) Baltistų konferencija Anotacija   PDF
Eugenija Vytautė Eidukaitienė
 
T. 43, Nr. 1 (2008) Baltistų konferencija Masaryko universitete Anotacija   PDF
Jūratė Pajėdienė
 
T. 45, Nr. 1 (2010) Baltistų konferencija Poznanėje Anotacija   PDF
Auksė Razanovaitė
 
T. 45, Nr. 1 (2010) Baltistų konferencija Švedijoje Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Balto-Fennic mythological names of Baltic origin Anotacija   PDF
Václav Blažek
 
T. 45, Nr. 1 (2010) Balto-Slavic *u̯epri̯o- "boar" Anotacija   PDF
Václav Blažek
 
2011: 7 priedas Balto-Slavic o-grade presents Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Balto-Slavic accentual mobility Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 39, Nr. 1 (2004) Balto-Slavic accentuation: some news travels slowly Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Balto-Slavic accentuation: telling news from noise Anotacija   PDF
Jay H. Jasanoff
 
T. 43, Nr. 1 (2008) Balto-Slavic phonological developments Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 9, Nr. 1 (1973) Baltoslavica Anotacija   PDF
Vittore Pisani
 
T. 10, Nr. 2 (1974) Baltoslavistikos simpoziumas Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 46, Nr. 1 (2011) Balto–Slavic reconstruction: a clarification Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 44, Nr. 1 (2009) Balto–Slavic “smith” Anotacija   PDF
Václav Blažek
 
T. 22, Nr. 2 (1986) Baltų *lī̆v-, finougrų *lī̆v- Anotacija   PDF
Aleksandras Vanagas
 
1994: 4 priedas Baltų dalyviai suomių kalboje Anotacija   PDF
Kari Liukkonen
 
T. 46, Nr. 2 (2011) Baltų dvikamienių asmenvardžių kamienas gud-: ryšiai su gaud- ir kai kurie jo variantai Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 22, Nr. 2 (1986) Baltų etimologijos Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 27, Nr. 1 (1992) Baltų ir slavų kalbų vardažodžių daryba (senosios bendrybės ir skirtybės) Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
401 - 450 iš 2100 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045