Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 51, Nr. 2 (2016) Aloyzas Vidugiris Anotacija   PDF
Laima Kalėdienė
 
T. 20, Nr. 1 (1984) Alteuropa und das Baltikum Anotacija   PDF
Wolfgang P. Schmid
 
T. 6, Nr. 2 (1970) Altlett. autis ‘Windeln’ und russ. dial. obut´ Anotacija   PDF
Rainer Eckert
 
T. 39, Nr. 1 (2004) Altpreussisch bēi, bei, be Anotacija   PDF
Wojciech Smoczyński
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Altpreussisch-lettische Sprachbeziehungen Anotacija   PDF
Wolfgang P. Schmid
 
T. 28, Nr. 1 (1994) An unorthodox view of the 1.p.sg.subjunctive (optative) in Lithuanian Anotacija   PDF
Terje Mathiassen
 
T. 7, Nr. 2 (1971) Anaforiniai įvardžiai - daiktavardžių variantai Anotacija   PDF
Adelė Valeckienė
 
T. 19, Nr. 1 (1983) Analogijos vaidmuo latvių kalbos asmeninių įvardžių formų raidoje Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 42, Nr. 1 (2007) Anatolijus Nepokupnas Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 28, Nr. 2 (1994) Ancien prussien brote, brāti, duckti Anotacija   PDF
Witold Mańczak
 
T. 5, Nr. 1 (1969) Anglų kalbos leksemų Šiaurės Amerikos lietuvių kalboje interpretavimo klausimu Anotacija   PDF
Lionginas Pažūsis
 
T. 19, Nr. 2 (1983) Animates in -g- Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
1989: 3(2) priedas Antanas Baranauskas akcentologas Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 51, Nr. 2 (2016) Antanas Klimas Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 32, Nr. 1 (1997) Antanas Lyberis Anotacija   PDF
Jonas Paulauskas
 
T. 30, Nr. 2 (1995) Antanas Pakerys, Akcentologija Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 9, Nr. 1 (1973) Antanas Salys Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 28, Nr. 1 (1994) Antano Salio 90-mečiui skirta konferencija Anotacija   PDF
Danguolė Mikulėnienė
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Antoņina Reķēna Anotacija   PDF
Brigita Bušmane
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Antons Breidaks Anotacija   PDF
Anna Stafecka
 
T. 43, Nr. 1 (2008) Antroji Aleksandro Vanago konferencija Anotacija   PDF
Veronika Adamonytė
 
T. 21, Nr. 1 (1985) Antroji baltų-slavų konferencija Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 30, Nr. 1 (1995) Antroji Jono Kazlausko konferencija Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 2, Nr. 2 (1966) Antuanas Mejė Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
1989: 3(1) priedas Apelatīvi un toponīmi ar -ēj-, -ij- un -ien- Kurzemē Anotacija   PDF
Benita Laumane
 
1998: 5 priedas Apģērba nosaukumi 17. gadsimta latviešu valodas vārdnīcās Anotacija   PDF
Ilga Jansone
 
T. 4, Nr. 1 (1968) Apie 1605 m. katekizmo tarmę Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 45, Nr. 1 (2010) Apie f ǁ p, ch ǁ k ir h ǁ Ø pakaitas Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 44, Nr. 1 (2009) Apie líeti, lẽja, lė́jo ir kt. Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 17, Nr. 2 (1981) Apie A. Tatarės „Pamokslų išminties ir teisybės“ (1851 m.) kalbą Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
1977: 2 priedas Apie baltų ir trakų antroponimus Anotacija   PDF
Vytautas Rimša
 
T. 46, Nr. 1 (2011) Apie disimiliaciją Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 3, Nr. 2 (1967) Apie esamojo laiko formas kerpu kirpu Anotacija   PDF
Kazys Morkūnas
 
T. 6, Nr. 1 (1970) Apie galvos pavadinimą baltų ir tocharų kalbose Anotacija   PDF
Simas Karaliūnas
 
T. 22, Nr. 1 (1986) Apie Kietaviškių ir Nemunėlio Radviliškio šnektas Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 43, Nr. 3 (2008) Apie liepiamosios nuosakos formantą -ke- (<*-kia-?) Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 42, Nr. 1 (2007) Apie lietuvių asmenvardžių su kamienais žyg- ir žy-m- raidą Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 3, Nr. 2 (1967) Apie lietuvių kalbos sangrąžinių veiksmažodžių funkcijas Anotacija   PDF
Audronė Jakulienė
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Apie lietuvių senųjų raštų atoninę įvardžio formą te ‘tave’ Anotacija   PDF
Auksė Razanovaitė
 
T. 22, Nr. 1 (1986) Apie Mažvydo 1549 m. „Te deum laudamus“ vertimą Anotacija   PDF
Pietro Umberto Dini
 
T. 23, Nr. 1 (1987) Apie Mažvydo šaltinių bei vertimų fenomenologiją Anotacija   PDF
Pietro Umberto Dini
 
T. 45, Nr. 1 (2010) Apie metatezę Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 37, Nr. 1 (2002) Apie mįslingąją Wolfenbüttelio postilę ir jos kalbą Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Apie neonomatopėjinę lie. čáižyti ir kt. kilmę
Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 46, Nr. 2 (2011) Apie priebalsių asimiliaciją Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 44, Nr. 1 (2009) Apie Pukaverą ir pan. Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 16, Nr. 1 (1980) Apie tariamosios nuosakos pirmojo vienaskaitos asmens terminacijų kilmę Anotacija   PDF
Guido Michelini
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Apie vardus Trakaĩ ir Galvỹs (Gálvė) Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 9, Nr. 1 (1973) Apie vieną lietuvių-lenkų kalbų interferencijos atvejį Anotacija   PDF
Aldona Jonaitytė, Тамара Михайловна Судник
 
1989: 3(2) priedas Appelativization and separation as method of word-formation Anotacija   PDF
Valentīna Skujiņa
 
351 - 400 iš 2148 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045