Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 37, Nr. 1 (2002) Lietuvių kalbos enciklopedija Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 9, Nr. 2 (1973) Lietuvių kalbos gramatika, I Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis, Vladas Žulys
 
T. 4, Nr. 2 (1968) Lietuvių kalbos gramatinė sandara („Lietuvių kalbotyros klausimai“ IX) Anotacija   PDF
Adelė Laigonaitė
 
T. 3, Nr. 2 (1967) Lietuvių kalbos leksikos raida („Lietuvių kalbotyros klausimai“, VIII) Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 7, Nr. 2 (1971) Lietuvių kalbos tarmės (chrestomatija) Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 6, Nr. 2 (1970) Lietuvių kalbos žodynas II, C-F Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 5, Nr. 2 (1969) Lietuvių kalbos žodynas, I, A-B Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 29, Nr. 2 (1994) Lietuvių kalbotyros klausimai, XXXII: Baltų onomastikos tyrinėjimai Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 31, Nr. 1 (1996) Linguistica Baltica, I-IV Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 25, Nr. 2 (1989) Linguistica e filologia. Atti del VII Convegno Internazionale di Linguisti Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 30, Nr. 1 (1995) Linguisticae scientiae collectanea. Ausgewählte Schriften von Wolfgang P. Schmid Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 7, Nr. 2 (1971) Luigamaa der Setukesischen Volkslieder Anotacija   PDF
Paul Ariste
 
T. 52, Nr. 1 (2017) Māras vārds latviešu valodas 16. un 17. gs. tekstos un tā atspoguļojums “Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā”: īpašvārdi un sugasvārdi Anotacija   PDF
Renāte Siliņa-Piņķe, Anta Trumpa
 
T. 41, Nr. 2 (2006) Mẽdžias rytų Lietuvos folkloro formulėse Anotacija   PDF
Birutė Jasiūnaitė
 
T. 32, Nr. 1 (1997) Mikalojaus Daukšos 1595 m. Katekizmas Anotacija   PDF
Juozas Karaciejus
 
T. 42, Nr. 2 (2007) Navicula litterarum Balticarum. Philologische Baltikum-Studien für Jochen D. Range Anotacija   PDF
Regina Venckutė
 
T. 16, Nr. 1 (1980) nãmas, namiẽ Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 44, Nr. 1 (2009) Netimeras, Zebedenas ir kt. Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 29, Nr. 1 (1994) Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 4, Nr. 2 (1968) oi gaidāmā uo vietā dažās Latgales izlokšnēs Anotacija   PDF
Marta Rudzīte
 
T. 9, Nr. 2 (1973) Onoma, vol. XV (1970), 2-3 Anotacija   PDF
Vitalija Maciejauskienė
 
T. 44, Nr. 1 (2009) Onomastica Lettica 3 Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Onomastica Slavogermanica, XXIII Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 17, Nr. 2 (1981) Pirmasis lietuvių kalbos žodynas. Konstantinas Širvydas. Dictionarium trium linguarum Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 31, Nr. 1 (1996) Pirmoji prūsų knyga Anotacija   PDF
Wolfram Euler
 
T. 23, Nr. 2 (1987) Ponto-Baltica, 2-3 Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 21, Nr. 1 (1985) Ponto-Baltica, I Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 18, Nr. 1 (1982) Praha-Vilnius. Sborník prací k 400. výročí založení univerzity ve Vilniusu. Uspožádali Jan Petr a Luboš Řeháček Anotacija   PDF
Jonas Kabelka
 
T. 2, Nr. 2 (1966) Priemenė ir sinonimai Anotacija   PDF
Juozas Balčikonis
 
T. 20, Nr. 1 (1984) Proceedings of the Thirteenth International Congress of Onomastic Sciences Anotacija   PDF
Vitalija Maciejauskienė
 
T. 44, Nr. 2 (2009) Reciprocal constructions. 5 volumes Anotacija   PDF
Nijolė Maskaliūnienė
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Register zur Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 26, Nr. 1 (1990) Renaissance Linguistics Archive 1350–1700. Vols 1,2 Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 31, Nr. 2 (1996) Res Balticae Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 28, Nr. 1 (1994) Rìšti tipo veiksmažodžių šaknies sandara Anotacija   PDF
Audronė Kaukienė
 
T. 29, Nr. 1 (1994) Simono Daukanto raštai. Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas. T. 1 /Parengė Giedrius Subačius Anotacija   PDF
Birutė Vanagienė
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Simono Vaišnoro 1600 metų Żemczuga Theologischka ir jos šaltiniai Anotacija   PDF
Juozas Karaciejus
 
T. 26, Nr. 2 (1990) Smoczyński W. Studia bałto-słowiańskie Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 44, Nr. 2 (2009) Spät-Altpreußisch. Zur Definition eines möglichen spät-altpreußischen corpus Anotacija   PDF
Pietro Umberto Dini
 
T. 8, Nr. 1 (1972) Studi Baltici Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 25, Nr. 2 (1989) Studia slavica mediaevalia et humanistica Riccardo Picchio dicata. T. 1-2 Anotacija   PDF
Валерий Николаевич Чекман
 
T. 2, Nr. 1 (1966) Symbolae linguisticae in honorem Georgii Kuryłowicz Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 28, Nr. 2 (1994) Symposium Balticum. A Festschrift to honour prof. V. Rūķe-Draviņa Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 6, Nr. 1 (1970) t, d vietoj lie. ḱ, ǵ keliuose Lietuvos vietovardžiuose Akmenės rajono latvių tarmėje Anotacija   PDF
Mirdza Brence
 
T. 15, Nr. 2 (1979) Tada, kada, šiada, andai, idant Anotacija   PDF
Adelė Valeckienė
 
T. 44, Nr. 1 (2009) Teduok ‘teduoda’ ir apie imperatyvo su -k(i) formų kilmę Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 10, Nr. 1 (1974) Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Textkritische Edition der Übersetzung des Psalters in die litauische Sprache von Johannes Bretke Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 8, Nr. 1 (1972) The Old Lithuanian Catechism of Baltramiejus Vilentas (1579) A Phonological, Morphological and Syntactical Investigation Anotacija   PDF
А. М. Рот
 
T. 27, Nr. 2 (1994) u-kamieno būdvardžių šaknies vokalizmo variantai (variacijos balt. a: e, a: silpnasis laipsnis, a: e: silpnasis laipsnis) Anotacija   PDF
Pēteris Vanags
 
201 - 250 iš 2167 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045