Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 23, Nr. 1 (1987) Суффиксальное сочетание -av-ītjo- в западнобалтийских языках Anotacija   PDF
Анатолий Павлович Непокупный
 
2011: 7 priedas Счетная форма (нумератив) у существительных мужского рода в русских говорах по течению рек Пинеги и Выи Anotacija   PDF
Александра Валерьевна Тер-Аванесова
 
T. 12, Nr. 2 (1976) Т. М. Судник, Диалекты литовско-славянского пограничья. Очерки фонологических систем Anotacija   PDF
Elena Grinaveckienė
 
T. 9, Nr. 2 (1973) Т. Ф. Сцяшковiч, Матэрыялы да слоўнiка гродзенскай вобласцi Anotacija   PDF
Elena Grinaveckienė
 
T. 11, Nr. 2 (1975) Тематические особенности балтизмов в славянских языках Anotacija   PDF
Jūratė Sofija Laučiūtė
 
1972: 1 priedas Ударение и метатония в литовском глаголе Anotacija   PDF
Юрий Сергеевич Степанов
 
T. 29, Nr. 1 (1994) Фонематическая подсистема согласных глубоких говоров Латгалии: западныи вариант Anotacija   PDF
Antons Breidaks
 
T. 29, Nr. 2 (1994) Фонематическая подсистема согласных глубоких говоров Латгалии: центрально-восточный вариант Anotacija   PDF
Antons Breidaks
 
1989: 3(2) priedas Фонемная структура ономатопов в литовском литературном языке Anotacija   PDF
Марина Григорьевна Нецецкая
 
T. 18, Nr. 1 (1982) Чекман В. Н. Исследования по исторической фонетике праславянского языка. Типология и реконструкция Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 14, Nr. 1 (1978) Эксклюзивные прусско-куршские гидронимы Anotacija   PDF
Feliksas Daubaras
 
T. 4, Nr. 1 (1968) Этимология 1965. Материалы и исследования по индоевропейским и другим языкам Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
T. 4, Nr. 1 (1968) Ю. В. Откупщиков, Из истории индоевропейского словообразования Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
T. 28, Nr. 1 (1994) Юрий С.Степанов. Индоевропейское предложение Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas
 
1989: 3(1) priedas Яков Гримм и Франц Бопп о взаимоотношениях балтийских и славянских языков Anotacija   PDF
Р. А. Леч
 
2005: 6 priedas ‘Gravel’ in Baltic and Slavic Anotacija   PDF
Steven Young
 
T. 42, Nr. 3 (2007) „Dievas kojas aunas“ (Mitologinių personažų daiktai frazeologijoje: apdarai ir apavas) Anotacija   PDF
Birutė Jasiūnaitė
 
T. 42, Nr. 2 (2007) „Dievo pyragas” (Mitologinių personažų daiktai frazeologijoje: valgis ir gėrimas) Anotacija   PDF
Birutė Jasiūnaitė
 
T. 36, Nr. 2 (2001) „Gužutis vaiką parnešė!“ (Nepaprasta žmogaus kilmė frazeologijoje) Anotacija   PDF
Birutė Jasiūnaitė
 
T. 18, Nr. 2 (1982) „Netiesioginė nuosaka“ kaip teksto reiškinys ir jos vartojimas lietuvių tautosakoje Anotacija   PDF
Guido Michelini
 
T. 17, Nr. 2 (1981) „Neveikiamosios rūšies” indoeuropiečių dalyviai, tematinė fleksija ir perfektas Anotacija   PDF
Guido Michelini
 
T. 43, Nr. 2 (2008) „Raganos šluota“ (Mitologinių personažų įrankiai frazeologijoje) Anotacija   PDF
Birutė Jasiūnaitė
 
T. 18, Nr. 2 (1982) „Sumos evangelijų“ ir „Maldų krikščioniškų“ autorystės klausimu Anotacija   PDF
Antanas Jakulis
 
T. 42, Nr. 1 (2007) „Velnio kėdė“ (Mitologinių personažų aplinka frazeologijoje: namai, sodyba, bažnyčia) Anotacija   PDF
Birutė Jasiūnaitė
 
T. 18, Nr. 2 (1982) „Žiemgališkoji“ anaptiksė šiaurės panevėžiškių tarmėje ir jos kilmė Anotacija   PDF
Genovaitė Kačiuškienė, Aleksas Girdenis
 
T. 5, Nr. 1 (1969) „Пояс“-одно из названий радуги в атласах балтийских и славянских языков Anotacija   PDF
Анатолий Павлович Непокупный
 
2101 - 2126 iš 2126 << < 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045