Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 6, Nr. 1 (1970) Baltų ir slavų kalbų ryšiai Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
T. 1, Nr. 1 (1965) Biblia litewska Chylińskiego.  Nowy Testament. Tom III – indeks. Wydał Czesław Kudzinowski Anotacija   PDF
Vladas Žulys
 
T. 23, Nr. 2 (1987) Biblia Litewska Chylińskiego. Nowy Testament Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 12, Nr. 2 (1976) Briedgauris ir jo vediniai Žemaičiuose Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 31, Nr. 1 (1996) Clavis Germanico-Lithvana Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 28, Nr. 2 (1994) Colloquium Pruthenicum primum Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 41, Nr. 1 (2006) Dainavà. Vardo reikšmė, istorija ir kilmė Anotacija   PDF
Simas Karaliūnas
 
T. 21, Nr. 1 (1985) Das etymologische Wörterbuch: Fragen den Konzeption und Gestaltung Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 8, Nr. 1 (1972) Donum Indogermanicum (Festgabe für Anton Scherer zum 70. Geburtstag, herausgegeben von Robert Schmitt-Brandt) Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 11, Nr. 2 (1975) Eksperimentinė ir praktinė fonetika (Eksperimentinės fonetikos ir kalbos psichologijos kolokviumo medžiaga, t. 6) Anotacija   PDF
Alfonsas Tekorius
 
T. 5, Nr. 1 (1969) Eksperimentinės fonetikos ir kalbos psichologijos kolokviumo medžiaga, III Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 24, Nr. 1 (1988) Ergativity vs. Fientivity: a Reply to a Replay Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
T. 34, Nr. 2 (2000) Florilegium Linguisticum Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 20, Nr. 1 (1984) Ganà: a reliquary end-stressed verb? Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 4, Nr. 1 (1968) Garbus – jotvingiškas žodis Anotacija   PDF
Kazimieras Kuzavinis
 
T. 16, Nr. 1 (1980) General Linguistics, The Pennsylvania State Univerity Press, Fall 1975, Vol. 15, No. 3 Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 16, Nr. 2 (1980) Gramatinės kategorijos ir jų raida (=LKK, t. XVIII) Anotacija   PDF
Aldona Paulauskienė, Zigmas Zinkevičius
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Handbook of Germanic Etymology Anotacija   PDF
Birutė Kabašinskaitė
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Illuc erant leones: paleokomparatyvistinės idėjos apie Žemaitijos bei žemaičių vardą Vakarų Europoje Anotacija   PDF
Pietro Umberto Dini
 
T. 8, Nr. 2 (1972) Iš lietuvių leksikologijos ir leksikografijos (Lietuvių kalbotyros klausimai, XII) Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 27, Nr. 2 (1994) Języki indoeuropejskie. T. 1-2 Anotacija   PDF
Сергей Юрьевич Темчин
 
T. 49, Nr. 2 (2014) Jono vardas paveldimuose Vilniaus naujųjų miestiečių ir laiduotojų 1661–1795 m. sąrašo asmenvardžiuose Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė, Veslava Račickaja
 
T. 9, Nr. 1 (1973) Kalbininko Kazimiero Jauniaus rankraštinis palikimas Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 16, Nr. 2 (1980) Kalbotyra XXIX (1). Lietuvių kalba Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas
 
T. 43, Nr. 1 (2008) Korektūros pastabos knygos Žemaičių dzūkai paraštėse Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Kuryłowicz memorial volume Anotacija   PDF
Olegas Poliakovas
 
T. 29, Nr. 2 (1994) La formazione dell'Europa linguistica: le lingue d'Europa tra la fine del I e del II millenio Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 31, Nr. 2 (1996) La slavistica in Italia. Cinquant'anni di studi Anotacija   PDF
Regina Venckutė
 
T. 5, Nr. 1 (1969) Läti ‘латвийский, латышский, Латвия’ в топонимии Эстонии Anotacija   PDF
Paul Ariste
 
T. 6, Nr. 1 (1970) Latviešu leksikoloģija Anotacija   PDF
Jonas Kabelka
 
T. 39, Nr. 1 (2004) Latviešu literārās valodas morfoloģiskas sistēmas attīstība. Lokāmās vārdšķiras Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 11, Nr. 2 (1975) Latviešu literārās valodas vārdnīca, 1. sējums Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 35, Nr. 2 (2000) Latviešu valodas dialektu atlants Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 25, Nr. 1 (1989) Latviešu valodas kontaktu pētījumi Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Latvių-lietuvių kalbų žodynas Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 10, Nr. 1 (1974) Leksikos tyrinėjimai (Lietuvių kalbotyros klausimai, XIII) Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius, Juozas Šliavas
 
T. 26, Nr. 2 (1990) Lexicon Lithuanicum. Rankraštinis XVII a. vokiečių-lietuvių kalbų žodynas Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 14, Nr. 2 (1978) Lietuvių arealinės lingvistikos klausimai (= LKK, t. XVII) Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 4, Nr. 2 (1968) Lietuvių kalba tarybiniais metais Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
T. 23, Nr. 2 (1987) Lietuvių kalbos atlasas Anotacija   PDF
Juozas Pabrėža
 
T. 14, Nr. 2 (1978) Lietuvių kalbos atlasas. I tomas. Leksika Anotacija   PDF
Юзефа Флориановна Мацкевич
 
T. 37, Nr. 1 (2002) Lietuvių kalbos enciklopedija Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 9, Nr. 2 (1973) Lietuvių kalbos gramatika, I Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis, Vladas Žulys
 
T. 4, Nr. 2 (1968) Lietuvių kalbos gramatinė sandara („Lietuvių kalbotyros klausimai“ IX) Anotacija   PDF
Adelė Laigonaitė
 
T. 3, Nr. 2 (1967) Lietuvių kalbos leksikos raida („Lietuvių kalbotyros klausimai“, VIII) Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 7, Nr. 2 (1971) Lietuvių kalbos tarmės (chrestomatija) Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 6, Nr. 2 (1970) Lietuvių kalbos žodynas II, C-F Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 5, Nr. 2 (1969) Lietuvių kalbos žodynas, I, A-B Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 29, Nr. 2 (1994) Lietuvių kalbotyros klausimai, XXXII: Baltų onomastikos tyrinėjimai Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 31, Nr. 1 (1996) Linguistica Baltica, I-IV Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
151 - 200 iš 2148 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045