Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 40, Nr. 2 (2005) Toward a relative chronology of the earliest Baltic and Slavic sound changes Anotacija   PDF
Ranko Matasović
 
T. 43, Nr. 3 (2008) Traces of non-nominative alignment in Lithuanian: the impersonal constructions in Indo-European perspective Anotacija   PDF
Silvia Piccini
 
T. 43, Nr. 1 (2008) Trečioji baltų ir slavų akcentologų konferencija Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 49, Nr. 2 (2014) Trečioji Profesoriaus Alekso Girdenio atminimo konferencija Anotacija   PDF
Jurgita Jaroslavienė
 
T. 32, Nr. 2 (1997) Trevor G. Fennell, Fürecker's dictionary: the first manuscript Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 35, Nr. 2 (2000) Trisdešimt septintoji Arturo Ozolo diena Anotacija   PDF
Artūras Judžentis
 
T. 31, Nr. 2 (1996) Trys rytų aukštaičių uteniškių fonologiniai ilgumai Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis, Birutė Jasiūnaitė
 
T. 22, Nr. 2 (1986) Tverečiaus šnektos slavizmai prieš 60 metų ir dabar Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 54, Nr. 1 (2019) Tvirtapradžiai a, e Kuršaičio žodynuose Anotacija   PDF
Mindaugas Strockis
 
T. 48, Nr. 2 (2013) Two Baltic irregular preterites: Lith. dãvė "gave", ė̃mė "took" Anotacija   PDF
Miguel Villanueva Svensson
 
T. 13, Nr. 1 (1977) Über das ostseefinnische Sprachsubstrat in Ostlettland Anotacija   PDF
Antons Breidaks
 
T. 12, Nr. 1 (1976) Über den Schwund des Genus Femininum in der Mundart von Svētciems im Lettischen Anotacija   PDF
Eduards Putniņš
 
1972: 1 priedas Über die Wortarten Anotacija   PDF
Wolfgang P. Schmid
 
T. 10, Nr. 2 (1974) Über eine Kategorie der lettischen Lehnwörter im Estnischen Anotacija   PDF
Lembit Vaba
 
1972: 1 priedas Über einen Typ des Infinitivsatzes im Litauischen Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 32, Nr. 1 (1997) Über Herkunft und Entwicklung der Silbenakzente im Lettischen Anotacija   PDF
Olegas Poliakovas
 
T. 34, Nr. 2 (2000) Über strukturelle Besonderheiten des Prußischen (Altpreußischen) Verbs Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
T. 49, Nr. 2 (2014) Universalios aušros ir saulėlydžio metaforos lietuvių ir rusų poezijoje Anotacija   PDF
Birutė Jasiūnaitė, Jelena Konickaja
 
T. 21, Nr. 2 (1985) V. Ambrazas. Lietuvių kalbos dalyvių istorinė sintaksė Anotacija   PDF
Юрий Владимирович Откупщиков
 
T. 16, Nr. 2 (1980) V. Ambrazas. Lietuvių kalbos dalyvių istorinė sintaksė  Anotacija   PDF
Aldona Paulauskienė
 
T. 43, Nr. 2 (2008) V. Ambrazas, Lietuvių kalbos istorinė sintaksė Anotacija   PDF
Daniel Petit
 
T. 41, Nr. 1 (2006) V. Garliauskas, Molėtų bažnyčios krikšto ir santuokos metrikų knyga Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 10, Nr. 2 (1974) V. Grinaveckis, Žemaičių tarmių istorija (fonetika) Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis, Albertas Rosinas
 
T. 41, Nr. 1 (2006) V. Kardelis, Rytų aukštaičių šnektų slavizmų fonologijos bruožai Anotacija   PDF
Francesco Zamblera
 
T. 13, Nr. 2 (1977) V. Kiparsky. Russische historische Grammatik. Bd. III (Entwicklung des Wortschatzes) Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 10, Nr. 1 (1974) V. Mažiulis, Baltų ir kitų indoeuropiečių kalbų santykiai (Deklinacija) Anotacija   PDF
Jörundur Hilmarsson
 
T. 34, Nr. 1 (1999) V. Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, IV Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 14, Nr. 2 (1978) V. Paulauskienė, Lietuvių kalbotyra Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 36, Nr. 2 (2001) V. Rimša, Jano Maleckio ir Jano Sekluciano polemika dėl katekizmo kanoninio vertimo Anotacija   PDF
Artūras Judžentis
 
T. 15, Nr. 1 (1979) V. Rūķe-Draviņa. The Standardization Process in Latvian. 16th Century to the Present Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 20, Nr. 1 (1984) V. Urbutis, Baltų etimologijos etiudai Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 15, Nr. 2 (1979) V. Urbutis. Žodžių darybos teorija Anotacija   PDF
Stasys Keinys
 
T. 13, Nr. 1 (1977) V. Vitkauskas. Šiaurės rytų dūnininkų šnektų žodynas Anotacija   PDF
Aldona Paulauskienė, Zigmas Zinkevičius
 
T. 1, Nr. 2 (1966) Vaclavas Machekas Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis, Algirdas Sabaliauskas
 
T. 17, Nr. 2 (1981) Vadinamųjų kiekio kilmininkų valdymas ir semantika Anotacija   PDF
Vitas Labutis
 
T. 5, Nr. 2 (1969) Vadinamųjų nekaitomųjų įvardžių vieta lietuvių kalbos gramatinėje sistemoje Anotacija   PDF
Vladas Žulys
 
T. 44, Nr. 2 (2009) Vadinamųjų sutaptinių dvibalsių [ie uo] garsinė ir fonologinė sudėtis Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 3, Nr. 1 (1967) Vai dukte būtu atradusie arī latviešu valodā? Anotacija   PDF
Marta Rudzīte
 
T. 8, Nr. 2 (1972) Vai latviešu pekele ir vācu aizguvums? Anotacija   PDF
Paul Ariste
 
T. 12, Nr. 1 (1976) Vai nosaukums rudzupuķe ir vecs? Anotacija   PDF
Daina Zemzare
 
2011: 7 priedas Vakarų aukštaičių kauniškių monoftongų priegaidžių fonetiniai požymiai Anotacija   PDF
Rima Bacevičiūtė
 
T. 14, Nr. 2 (1978) Vakarų dounininkų žodžio kamieno siaurieji u, i ir jų kilmė Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 31, Nr. 2 (1996) Valdis Zeps Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 24, Nr. 2 (1988) Valeckienė A. Lietuvių kalbos gramatinė sistema. Giminės kategorija Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 9, Nr. 1 (1973) Valentin Kiparsky, Russische historische Grammatik, Heidelberg: Band I (Die Entwicklung des Lautsystems), 1963, 171 p.; Band II (Die Entwicklung des Formensystems), 1967, 288 p. Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 21, Nr. 1 (1985) Valentinas Kiparskis Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas, Zigmas Zinkevičius
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Valerijus Čekmonas Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 42, Nr. 1 (2007) Vedinių su priesaga *-mo- raida Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 14, Nr. 1 (1978) Veikslų definicijos lietuvių aspektologijoje klausimu Anotacija   PDF
Elzė Galnaitytė
 
T. 36, Nr. 2 (2001) Veiksmažodiniai būdvardžiai su priesagomis -tinis () ir -tinas(-a) XVI–XVII a. raštuose Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
1801 - 1850 iš 2192 << < 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045