Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 13, Nr. 1 (1977) Sprachlich-stilistische Untersuchung zur „Figura etymologica“ in den litauischen Dainos (Fortsetzung) Anotacija   PDF
Jochen D. Range
 
T. 10, Nr. 1 (1974) Spuren der baltoslawischen Wortmischungen Anotacija   PDF
France Bezlaj
 
T. 46, Nr. 2 (2011) Stakliškių parapijos XIX a. oikonimai Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 36, Nr. 2 (2001) Statistinė fonemų distribucija lietuvių bendrinės kalbos pradiniuose, vidiniuose ir galiniuose skiemenyse Anotacija   PDF
Vida Karosienė, Aleksas Girdenis
 
T. 34, Nr. 2 (2000) Statistische Kenngrössen der prosodischen Wort- und Silbenstruktur in der litauischen Standardsprache Anotacija   PDF
Vida Karosienė, Aleksas Girdenis
 
1994: 4 priedas Studien zur historisch-vergleichenden Phraseologieforschung des Ostbaltischen Anotacija   PDF
Rainer Eckert
 
T. 9, Nr. 1 (1973) Südslaw. *svęndr-: Lit. švéndras und Zubehör Anotacija   PDF
Ivan Duridanov
 
T. 7, Nr. 1 (1971) Südslaw. *brъkati, *brъknqti und seine baltischen Entsprechungen Anotacija   PDF
Ivan Duridanov
 
T. 5, Nr. 1 (1969) Südslawisch-baltische Übereinstimmungen im Bereiche der Wortbildung Anotacija   PDF
Ivan Duridanov
 
T. 19, Nr. 2 (1983) Sudurtiniai prūsų hidronimai Anotacija   PDF
Feliksas Daubaras
 
T. 10, Nr. 2 (1974) Supino vartojimas XVI-XVII a. lietuvių rašto paminkluose Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 20, Nr. 1 (1984) Sur l'habitat primitif des indo-européens Anotacija   PDF
Witold Mańczak
 
T. 43, Nr. 2 (2008) Surasta Karelo Janáčeko disertacija apie Donelaičio kirčiavimą Anotacija   PDF
Vaidas Šeferis
 
T. 1, Nr. 2 (1966) Sutrumpinimai Anotacija   PDF
- -
 
T. 18, Nr. 1 (1982) Svarbesnės šiaurės vakarų panevėžiškių fonologijos ypatybės Anotacija   PDF
Kazimieras Garšva
 
T. 4, Nr. 1 (1968) Svarbiausi lituanistikos uždaviniai Anotacija   PDF
Jan Otrębski
 
T. 31, Nr. 2 (1996) T. Fennells, Lingua Lettica Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 33, Nr. 2 (1998) T. G. Fennell. Fürecker’s dictionary: the second manuscript Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 21, Nr. 2 (1985) T. Inoue. A Graphology of old Prussian Enchiridion Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 32, Nr. 1 (1997) T. Mathiassen, A short grammar of Lithuanian Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas, Laimutis Valeika
 
T. 44, Nr. 1 (2009) Tacito venetai = vakarų baltai? Faktai ir hipotezės Anotacija   PDF
Jūratė Sofija Laučiūtė
 
1972: 1 priedas Tagadnes formas ar -ņ- dažās latgales izloksnēs Anotacija   PDF
Marta Rudzīte
 
T. 6, Nr. 2 (1970) Tamara Buchienė Anotacija   PDF
Jonas Palionis, Zigmas Zinkevičius
 
T. 22, Nr. 1 (1986) Tariamosios nuosakos vartojimas latvių kalboje Anotacija   PDF
Guido Michelini
 
T. 26, Nr. 2 (1990) Tarmės faktų istoriškumo klausimu Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
2012: 8 priedas Tarmių fonetinių ypatybių atspindžiai „Sakytinės lietuvių kalbos tekstyne“ Anotacija   PDF
Genovaitė Kačiuškienė
 
T. 14, Nr. 1 (1978) Tarprespublikinė konferencija "Baltų etninės istorijos problemos" Anotacija   PDF
Vytautas Rimša
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Tarptautinė Aleksandro Vanago konferencija Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 23, Nr. 1 (1987) Tarptautinė baltistų konferencija Anotacija   PDF
Regina Venckutė
 
T. 54, Nr. 1 (2019) Tarptautinė baltų kalbotyros konferencija Anotacija   PDF
Erika Jasionytė-Mikučionienė
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Tarptautinė Jono Kazlausko konferencija Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 35, Nr. 2 (2000) Tarptautinė Jono Kazlausko konferencija Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 37, Nr. 1 (2002) Tarptautinė Jono Kazlausko konferencija Anotacija   PDF
Jurgis Pakerys
 
T. 43, Nr. 1 (2008) Tarptautinė Jono Kazlausko konferencija Anotacija   PDF
Vytautas Rinkevičius
 
T. 36, Nr. 1 (2001) Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija Anotacija   PDF
Laimutis Bilkis, Birutė Kabašinskaitė
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija Anotacija   PDF
Jurgis Pakerys, Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 44, Nr. 1 (2009) Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija Anotacija   PDF
Vytautas Rinkevičius
 
T. 44, Nr. 2 (2009) Tarptautinė konferencija Baltų kalbos ir šiaurės šalys Anotacija   PDF
Erika Jasionytė
 
T. 42, Nr. 2 (2007) Tarptautinė konferencija Anatolijui Nepokupnui pagerbti Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 49, Nr. 1 (2014) Tarptautinė konferencija Greifsvalde „Nauji baltų kalbų morfologijos ir sintaksės tyrimai“ Anotacija   PDF
Loreta Vaičiulytė Semėnienė, Agnė Vaičienė
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Tarptautinė konferencija, skirta Kazimierui Jauniui Anotacija   PDF
Ona Aleknavičienė, Rima Bacevičiūtė
 
T. 55, Nr. 2 (2020) Tarptautinė konferencija „Lietuvių kalba Lietuvoje ir pasaulyje“, skirta Lietuvių kalbos katedros 80-iui paminėti Anotacija   PDF
Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Vilma Zubaitienė
 
T. 52, Nr. 1 (2017) Tarptautinės fonetinės abėcėlės taikymo lietuvių tarmių garsams galimybės Anotacija   PDF
Rima Bakšienė, Agnė Čepaitienė
 
T. 30, Nr. 2 (1995) Tarptautinis baltistų simpoziumas Katalikiškajame Eichšteto universitete Anotacija   PDF
Simas Karaliūnas
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Tarptautinis baltų ir slavų kalbų simpoziumas Paryžiuje Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 35, Nr. 2 (2000) Tatjana Bulygina Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas, Algirdas Sabaliauskas
 
T. 11, Nr. 2 (1975) Tawals – deus auctor facultatum Anotacija   PDF
Algirdas Greimas
 
T. 27, Nr. 2 (1994) Tembrinė koreliacija uteniškių ir pietinių kretingiškių tarmėse Anotacija   PDF
Birutė Jasiūnaitė
 
T. 34, Nr. 1 (1999) Terje Mathiassen Anotacija   PDF
Evalda Jakaitienė, Bonifacas Stundžia
 
T. 32, Nr. 2 (1997) Terje Mathiassen, A short grammar of Latvian Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
1701 - 1750 iš 2178 << < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045