Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 11, Nr. 2 (1975) Smulkmena XVIII Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 12, Nr. 2 (1976) Smulkmena XXIX Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 12, Nr. 2 (1976) Smulkmena XXVII Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 12, Nr. 2 (1976) Smulkmena XXVIII Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 12, Nr. 2 (1976) Smulkmena XXX Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 13, Nr. 2 (1977) Smulkmena XXXIV Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 15, Nr. 2 (1979) Smulkmena XXXIX Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 13, Nr. 2 (1977) Smulkmena XXXV Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 14, Nr. 1 (1978) Smulkmena XXXVI Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 10, Nr. 1 (1974) Smulkmenos I Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 12, Nr. 1 (1976) Smulkmenos I Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 10, Nr. 1 (1974) Smulkmenos II Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 12, Nr. 1 (1976) Smulkmenos II Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 10, Nr. 1 (1974) Smulkmenos III Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 10, Nr. 1 (1974) Smulkmenos IV Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 10, Nr. 1 (1974) Smulkmenos V Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 10, Nr. 2 (1974) Smulkmenos VI Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 10, Nr. 2 (1974) Smulkmenos VII Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 10, Nr. 2 (1974) Smulkmenos VIII Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 12, Nr. 1 (1976) Smulkmenos XIX Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 12, Nr. 1 (1976) Smulkmenos XX Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 12, Nr. 1 (1976) Smulkmenos XXI Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 12, Nr. 1 (1976) Smulkmenos XXII Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 12, Nr. 1 (1976) Smulkmenos XXIII Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 12, Nr. 1 (1976) Smulkmenos XXIV Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 12, Nr. 1 (1976) Smulkmenos XXV Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 12, Nr. 1 (1976) Smulkmenos XXVI Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 13, Nr. 1 (1977) Smulkmenos XXXI Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 13, Nr. 1 (1977) Smulkmenos XXXII Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 13, Nr. 1 (1977) Smulkmenos XXXIII Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 14, Nr. 2 (1978) Smulkmenos XXXVII Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 14, Nr. 2 (1978) Smulkmenos XXXVIII Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Sociolingvistinė situacija šiaurės Rytų Lietuvoje tarpukario anketų duomenimis Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
2005: 6 priedas Somatiskie frazeoloģismi G. Manceļa "Lettus..." un citās latviešu vārdnīcās Anotacija   PDF
Ilga Migla
 
1998: 5 priedas Some aspects of the history of Lithuanian and Latvian grammatical terminology Anotacija   PDF
Terje Mathiassen
 
1989: 3(2) priedas Some basic problems of the modelling of the Baltic-Scandinavian prosodic area Anotacija   PDF
Ellen Niit, Mart Remmel
 
T. 13, Nr. 1 (1977) Some new contributions to the stock of Baltic loanwords in Finnic languages Anotacija   PDF
Lauri Posti
 
T. 47, Nr. 1 (2012) Spalva kaip velniavardžių motyvuojantis požymis Anotacija   PDF
Birutė Jasiūnaitė
 
2011: 7 priedas Spécificités de l'accentologie Anotacija   PDF
Paul Garde
 
T. 12, Nr. 2 (1976) Sprachlich-stilistische Untersuchung zur „Figura Etymologica“ in den litauischen Dainos Anotacija   PDF
Jochen D. Range
 
T. 13, Nr. 1 (1977) Sprachlich-stilistische Untersuchung zur „Figura etymologica“ in den litauischen Dainos (Fortsetzung) Anotacija   PDF
Jochen D. Range
 
T. 10, Nr. 1 (1974) Spuren der baltoslawischen Wortmischungen Anotacija   PDF
France Bezlaj
 
T. 46, Nr. 2 (2011) Stakliškių parapijos XIX a. oikonimai Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 36, Nr. 2 (2001) Statistinė fonemų distribucija lietuvių bendrinės kalbos pradiniuose, vidiniuose ir galiniuose skiemenyse Anotacija   PDF
Vida Karosienė, Aleksas Girdenis
 
T. 34, Nr. 2 (2000) Statistische Kenngrössen der prosodischen Wort- und Silbenstruktur in der litauischen Standardsprache Anotacija   PDF
Vida Karosienė, Aleksas Girdenis
 
1994: 4 priedas Studien zur historisch-vergleichenden Phraseologieforschung des Ostbaltischen Anotacija   PDF
Rainer Eckert
 
T. 9, Nr. 1 (1973) Südslaw. *svęndr-: Lit. švéndras und Zubehör Anotacija   PDF
Ivan Duridanov
 
T. 7, Nr. 1 (1971) Südslaw. *brъkati, *brъknqti und seine baltischen Entsprechungen Anotacija   PDF
Ivan Duridanov
 
T. 5, Nr. 1 (1969) Südslawisch-baltische Übereinstimmungen im Bereiche der Wortbildung Anotacija   PDF
Ivan Duridanov
 
T. 19, Nr. 2 (1983) Sudurtiniai prūsų hidronimai Anotacija   PDF
Feliksas Daubaras
 
1651 - 1700 iš 2167 << < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045