Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
1989: 3(1) priedas Senprūšu hapax legómena: baltu un slāvu leksika Anotacija   PDF
Stanislaw Franciszek Kolbuszewski
 
T. 28, Nr. 1 (1994) Senųjų slavizmų kilmės įvairovė Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 10, Nr. 2 (1974) Seppo Suhonen, Die jungen lettischen Lehnwörter im Livischen Anotacija   PDF
Paul Ariste
 
T. 44, Nr. 2 (2009) Sergio Neri, adere e abbatere in indoeuropeo. Sull’ etimologia di tedesco fallen, latino aboleo e greco ἀπόλλυμι Anotacija   PDF
Miguel Villanueva Svensson
 
T. 45, Nr. 1 (2010) Šeštoji baltų ir slavų akcentologų konferencija Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Šiaurės rytų vilniškiai 1920–1930 m. Sociolingvistinės pastabos Anotacija   PDF
Vytautas Kardelis, Agnė Navickaitė
 
T. 41, Nr. 2 (2006) Šiaurės rytų vilniškių ploto sociolingvistiniai bruožai Anotacija   PDF
Vytautas Kardelis
 
T. 41, Nr. 2 (2006) Šiaurės žemaičių mẽ˙sà ‘mėsa’ – veldinys iš *mensā́? Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 43, Nr. 1 (2008) Šiaurinių širvintiškių i, ē ir i̯ā kamienų daiktavardžių raida Anotacija   PDF
Aurimas Markevičius
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Šiaurinių širvintiškių daiktavardžio kamienai ir jų hierarchija Anotacija   PDF
Aurimas Markevičius
 
1994: 4 priedas Sign of Jod (The semiotic function of /j/ in Lithuanian) Anotacija   PDF
Jules F. Levin
 
T. 13, Nr. 2 (1977) Silvijas Raģes piemiņai (1928.2.XI–1976.20.VII) Anotacija   PDF
Aina Blinkena
 
T. 51, Nr. 1 (2016) Simas Karaliūnas Anotacija   PDF
Juozas Karaciejus
 
T. 27, Nr. 1 (1992) Simas Karaliūnas. Baltų kalbų struktūrų bendrybės ir jų kilmė Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 8, Nr. 1 (1972) Simon Szyszman, Aus dem Nachlaß mongolisch-litauischer Beziehungen,- Beiträge zur Alten Geschichte und deren Nachleben. Festschrift für Franz Altheim zum 6.10.1968. Herausgegeben von Ruth Stiehl und Hans Erich Stier. Zweiter band. Walter de Gruyter & Co. Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 42, Nr. 1 (2007) Šimtoji baltistikos konferencija Berlyne Anotacija   PDF
Jolanta Guesdon-Vaičiūnaitė
 
T. 26, Nr. 2 (1990) Sintaksė D. Kleino gramatikoje Anotacija   PDF
Vitas Labutis
 
T. 17, Nr. 1 (1981) Sirvydas ar Širvydas? Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 35, Nr. 2 (2000) Sirvydo kumštas „juokas, išdaiga“ ir žem. kùmštas „suokalbis“ Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 48, Nr. 1 (2013) Skaitymai ir konferencija Konstantinui Sirvydui Anotacija   PDF
Zita Šimėnaitė
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Skiemens ir žodžio pirmųjų bei paskutinių fonemų dažnumas bendrinėje lietuvių kalboje Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis, Vida Karosienė
 
2005: 6 priedas Skolinių išlikimas tradicinėje šiaurės žemaičių kretingiškių tarmėje Anotacija   PDF
Zofija Babickienė
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Slavic *gъ̑rdъ : Lith. (pa)gìrtas Anotacija   PDF
Steven Young
 
1977: 2 priedas Slaviški skoliniai lietuvių kalboje Anotacija   PDF
Jūratė Sofija Laučiūtė
 
T. 20, Nr. 1 (1984) Slavų kalbų pseudobaltizmai Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 14, Nr. 1 (1978) Smulkmena Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
T. 19, Nr. 2 (1983) Smulkmena Anotacija   PDF
Antons Breidaks
 
T. 11, Nr. 1 (1975) Smulkmena IX Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 18, Nr. 2 (1982) Smulkmena L Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 18, Nr. 2 (1982) Smulkmena LI Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 18, Nr. 2 (1982) Smulkmena LII Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 19, Nr. 1 (1983) Smulkmena LIII Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 20, Nr. 1 (1984) Smulkmena LIII Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 19, Nr. 2 (1983) Smulkmena LIV Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 22, Nr. 2 (1986) Smulkmena LIX Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 19, Nr. 2 (1983) Smulkmena LV Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 20, Nr. 1 (1984) Smulkmena LVI Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 22, Nr. 1 (1986) Smulkmena LVII Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 22, Nr. 1 (1986) Smulkmena LVIII Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 22, Nr. 2 (1986) Smulkmena LX Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 22, Nr. 2 (1986) Smulkmena LXI Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 22, Nr. 2 (1986) Smulkmena LXII Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 23, Nr. 1 (1987) Smulkmena LXIII Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 23, Nr. 2 (1987) Smulkmena LXIV Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 25, Nr. 1 (1989) Smulkmena LXIX Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 23, Nr. 2 (1987) Smulkmena LXV Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 24, Nr. 2 (1988) Smulkmena LXVI Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 24, Nr. 2 (1988) Smulkmena LXVII Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 24, Nr. 2 (1988) Smulkmena LXVIII Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 25, Nr. 1 (1989) Smulkmena LXX Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
1601 - 1650 iš 2192 << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045