Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 53, Nr. 1 (2018) The multiple semantics of PIE deictic *bhe in Baltic Anotacija   PDF
Michiel de Vaan
 
T. 53, Nr. 1 (2018) Balto-Slavic acute Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 53, Nr. 1 (2018) Baltic *aušklējas m. & *aušklēf.  "bleak" Anotacija   PDF
Václav Blažek
 
T. 53, Nr. 1 (2018) The Balto-Slavic word for ‘crane’ and its cognates Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 53, Nr. 1 (2018) Aina Blinkena Anotacija   PDF
Brigita Bušmane
 
T. 53, Nr. 2 (2018) A note on Old Prussian epigram Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 53, Nr. 2 (2018) Proto-Baltic? Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 53, Nr. 2 (2018) Pedersen’s law and the rise of distinctive tone in Baltic and Slavic Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 54, Nr. 1 (2019) Van Wijk’s law and questions of relative chronology Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 54, Nr. 1 (2019) Old Lithuanian ischtirra ‘found out’ and some notes on the development of Baltic preterit Anotacija   PDF
Norbert Ostrowski
 
T. 54, Nr. 1 (2019) Sievers-Edgerton’s variants, Stang-Larsson’s rule, and Narten imperfects in Baltic long-vowel preterits Anotacija   PDF
Yoko Yamazaki
 
T. 54, Nr. 1 (2019) Aušra Žemienė, Mažosios Lietuvos asmenvardžiai (XVIII–XIX a.) Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 54, Nr. 1 (2019) Philologische und linguistische Mutmaßungen über apr. III 101, 18 ainawijdi Anotacija   PDF
Pietro U. Dini
 
T. 54, Nr. 2 (2019) The frequency of the use of Baltic numerals: cognitive, linguistic, and cultural factors Anotacija   PDF
Adriano Cerri
 
T. 54, Nr. 2 (2019) Inherent versus configurational features Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 54, Nr. 2 (2019) Periphrastic causative constructions in 16th–17th c. Lithuanian Anotacija   PDF
Jurgis Pakerys
 
T. 55, Nr. 1 (2020) Balto-Slavic accentology, Auslautgesetze, and the Baltic secondary local cases Anotacija   PDF
Miguel Villanueva Svensson
 
T. 55, Nr. 1 (2020) Baltic ē‑stems revisited Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 55, Nr. 1 (2020) Pronominierte Nominalformen in der Wolfenbütteler Postille (1573–1574) Anotacija   PDF
Jolanta Gelumbeckaitė
 
T. 55, Nr. 1 (2020) Zur textuellen Grundlage des altpreußischen Enchiridions bei Trautmann (1910) Anotacija   PDF
Pietro U. Dini
 
T. 55, Nr. 1 (2020) Experiencing time in Estonian constructions with an adjective and an MA-infinitive Anotacija   PDF
Petra Hebedová
 
T. 55, Nr. 1 (2020) Zum Verhältnis von Urbaltisch und Urslawisch Anotacija   PDF
Rainer Eckert
 
T. 55, Nr. 2 (2020) The origin of the Lithuanian illative Anotacija   PDF
Eugen Hill
 
T. 55, Nr. 2 (2020) Zur textuellen Grundlage des altpreußischen Enchiridions bei Mažiulis (1966) Anotacija   PDF
Pietro U. Dini
 
T. 55, Nr. 2 (2020) A note on long vowel preterits Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 37, Nr. 1 (2002) Šalutiniai pietų aukštaičių kirčiai Anotacija   PDF
Asta Leskauskaitė
 
T. 29, Nr. 2 (1994) Šiaurės panevėžiškių (Rozalimo šnektos) balsių sistema Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis, Gertrūda Židonytė
 
T. 37, Nr. 1 (2002) Šiaurės rytų vilniškiai. Fonologinės pastabos Anotacija   PDF
Vytautas Kardelis
 
T. 12, Nr. 1 (1976) *ṷel- and *ṷelH- Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 19, Nr. 2 (1983) *Pronoun+clitic Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 46, Nr. 1 (2011) 11 tarptautinis baltistų kongresas Rygoje Anotacija   PDF
Artūras Judžentis, Jurgis Pakerys, Vytautas Rinkevičius, Daiva Sinkevičiūtė, Bonifacas Stundžia, Eglė Žilinskaitė
 
T. 45, Nr. 1 (2010) 1605 m. Katekizmo aiškinamieji sakiniai Anotacija   PDF
Artūras Judžentis
 
T. 7, Nr. 1 (1971) 1680 m. katekizmas ir „Knyga nobažnystės“ Anotacija   PDF
Antanas Jakulis
 
T. 4, Nr. 2 (1968) 1680 m. katekizmo glosarijus Anotacija   PDF
Alfonsas Laučka
 
T. 23, Nr. 1 (1987) 1728 m. klaipėdiškių žodyno leksikografiniai šaltiniai Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 24, Nr. 1 (1988) 1728 m. klaipėdiškių žodyno originalieji bruožai Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 36, Nr. 2 (2001) 1759 metų „Ziwato“ i ir priebalsinio kamieno daiktavardžiai ir jų raida
Anotacija   PDF
Sonata Vaičiakauskytė
 
T. 39, Nr. 2 (2004) 1759 metų „Ziwato” negimininiai įvardžiai ir jų raida Anotacija   PDF
Sonata Vaičiakauskienė
 
T. 44, Nr. 2 (2009) 19-oji tarptautinė istorinės kalbotyros konferencija: naujų požiūrių į baltų, slavų ir baltų–slavų kalbas sekcija Anotacija   PDF
Miguel Villanueva Svensson
 
T. 54, Nr. 1 (2019) 26-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija Anotacija   PDF
Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Jurgita Jaroslavienė
 
T. 45, Nr. 2 (2010) 43-ioji Europos lingvistinės draugijos konferencija Anotacija   PDF
Eglė Žilinskaitė
 
T. 44, Nr. 2 (2009) 45-oji Arturo Ozolo konferencija Rygoje Anotacija   PDF
Eglė Žilinskaitė
 
T. 18, Nr. 1 (1982) *dmós > *[ʔnmés] Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
1994: 4 priedas *-Ta dalyvių sintaksė lietuvių ir senojoje indų kalboje Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 29, Nr. 1 (1994) Rìšti tipo veiksmažodžių esamojo laiko morfologinė struktūra Anotacija   PDF
Audronė Kaukienė
 
T. 23, Nr. 1 (1987) Acta Baltico-Slavica XIV Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 34, Nr. 2 (2000) Acta Linguistica Lithuanica, XLI Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Akten des VIII. Internationalen Kolloquiums zur lateinischen Linguistik Anotacija   PDF
Simas Karaliūnas
 
T. 31, Nr. 1 (1996) Analecta Indoeuropeae Cracoviensia I. Safarewicz Memoriae Dicata Anotacija   PDF
Сергей Юрьевич Темчин
 
T. 35, Nr. 1 (2000) Archivum Lithuanicum I, II Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
101 - 150 iš 2167 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045