Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 49, Nr. 1 (2014) Donelaitis-Tagung der Humboldt Universität zu Berlin Anotacija   PDF
Rainer Eckert
 
T. 49, Nr. 1 (2014) Locus equations and the place of articulation for the Latvian sonorants Anotacija   PDF
Jana Taperte
 
T. 49, Nr. 1 (2014) The oblique anticausative in Lithuanian Anotacija   PDF
Valgerður Bjarnadóttir
 
T. 49, Nr. 1 (2014) Reconstructing Balto-Slavic and Indo-European Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 49, Nr. 1 (2014) Latviešu valodas nebalsīgo frikatīvo spraudzeņu intensitātes raksturojums Anotacija   PDF
Inese Indričāne
 
T. 49, Nr. 1 (2014) Izplatītākie zemnieku vārdi Vidzemē 17. gadsimta pirmajā pusē Anotacija   PDF
Renāte Siliņa-Piņķe
 
T. 49, Nr. 2 (2014) The origins of the denominative type Lith. ‑áuti, ‑áuja, OCS ‑ovati, ‑ujǫ Anotacija   PDF
Miguel Villanueva Svensson
 
T. 49, Nr. 2 (2014) Metatony in monosyllables Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 49, Nr. 2 (2014) Egles un priedes nosaukums senajos latviešu leksikogrāfiskajos avotos topošajā „Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā” Anotacija   PDF
Anta Trumpa
 
T. 49, Nr. 2 (2014) Once again on the neuter pronoun -ti ‘this’ Anotacija   PDF
Norbert Ostrowski
 
T. 49, Nr. 2 (2014) Prussian *Grubrius ‘god of spring and vegetation’ in perspective of the Italic pantheon  Anotacija   PDF
Václav Blažek, Marta Eva Běťáková
 
T. 49, Nr. 2 (2014) The rise of invariability in the Low Lithuanian reflexive participles and verbal nouns Anotacija   PDF
Daniel Petit
 
T. 50, Nr. 1 (2015) Thematic and athematic present endings in Balto-Slavic and Indo-European Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 50, Nr. 1 (2015) Transimpersonal constructions in Lithuanian: towards the emergence of Split Intransitivity Anotacija   PDF
Silvia Piccini
 
T. 50, Nr. 1 (2015) Spectral features of nasals in Standard Latvian Anotacija   PDF
Jana Taperte
 
T. 50, Nr. 1 (2015) Rick Derksen, Etymological dictionary of the Baltic inherited lexicon Anotacija   PDF
Miguel Villanueva Svensson
 
T. 50, Nr. 1 (2015) International conference on word formation in Košice Anotacija   PDF
Lina Inčiuraitė-Noreikienė
 
T. 50, Nr. 2 (2015) Wolfgang Hock et al., Altlitauisches etymologisches Wörterbuch Anotacija   PDF
Daniel Petit
 
T. 51, Nr. 1 (2016) Acoustic characteristics of the Latvian diphthongs produced by male and female informants Anotacija   PDF
Juris Grigorjevs
 
T. 51, Nr. 1 (2016) Polyfunctionality and distribution of reflexive verbs in Latvian Anotacija   PDF
Andra Kalnača, Ilze Lokmane
 
T. 51, Nr. 1 (2016) Zero-grade denominative nasal and sta-presents in Baltic Anotacija   PDF
Miguel Villanueva Svensson
 
T. 51, Nr. 1 (2016) Stang’s Law in Baltic, Greek and Indo-Iranian Anotacija   PDF
Tijmen Pronk
 
T. 51, Nr. 1 (2016) Saussure’s Law, the nom. pl. in ‑ai, and the treatment of acute diphthongs in final syllables in Lithuanian Anotacija   PDF
Jay H. Jasanoff
 
T. 51, Nr. 1 (2016) Baltic, Slavic, Germanic Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 51, Nr. 1 (2016) The inflexion of the Indo-European o-stems in Balto-Slavic Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 51, Nr. 1 (2016) Thomas, Olander, Proto-Slavic inflectional morphology: a comparative handbook Anotacija   PDF
Daniel Petit
 
T. 51, Nr. 1 (2016) Jiří Marvan Anotacija   PDF
Tereza Kabeláčová, Václav Blažek
 
T. 51, Nr. 2 (2016) Socio-linguistic research of the dialect of Preševo in the South of Serbia Anotacija   PDF
Tatjana Trajković
 
T. 51, Nr. 2 (2016) Latviešu /v/ un /ʝ/: dažādu realizāciju akustiskais pētījums Anotacija   PDF
Juris Grigorjevs, Inese Indričāne, Jana Taperte
 
T. 51, Nr. 2 (2016) The Slovak language as a source for the reconstruction of the Proto-Slavic accentual system Anotacija   PDF
Siniša Habijanec
 
T. 51, Nr. 2 (2016) Linguistic commentaries on the „Verzeichnis veralteter oder wenig bekannter litauischer Wörter“ collected by Gottfried Ostermeyer in Lithuania Minor (Kleinlitauen). Anotacija   PDF
Katsiaryna Ackermann
 
T. 51, Nr. 2 (2016) Die baltisch-slawische Frage im Lichte der alten baltischen Lehnwörter des Ostseefinnischen Anotacija   PDF
Santeri Junttila
 
T. 51, Nr. 2 (2016) Morphological adaptation of adjectival borrowings in modern Lithuanian Anotacija   PDF
Jurgis Pakerys
 
T. 51, Nr. 2 (2016) Workshops “Historical and typological approaches to Baltic morphosyntax” (Vilnius, April 2016) and “Language contact and language change in the Baltic States and Switzerland” (Zürich, September 2016) Anotacija   PDF
Miguel Villanueva Svensson
 
T. 51, Nr. 2 (2016) Balto-Slavic and Indo-Iranian Anotacija   PDF
Frederik Kortlandt
 
T. 37, Nr. 1 (2002) Šalutiniai pietų aukštaičių kirčiai Anotacija   PDF
Asta Leskauskaitė
 
T. 29, Nr. 2 (1994) Šiaurės panevėžiškių (Rozalimo šnektos) balsių sistema Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis, Gertrūda Židonytė
 
T. 37, Nr. 1 (2002) Šiaurės rytų vilniškiai. Fonologinės pastabos Anotacija   PDF
Vytautas Kardelis
 
T. 12, Nr. 1 (1976) *ṷel- and *ṷelH- Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 19, Nr. 2 (1983) *Pronoun+clitic Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 46, Nr. 1 (2011) 11 tarptautinis baltistų kongresas Rygoje Anotacija   PDF
Artūras Judžentis, Jurgis Pakerys, Vytautas Rinkevičius, Daiva Sinkevičiūtė, Bonifacas Stundžia, Eglė Žilinskaitė
 
T. 45, Nr. 1 (2010) 1605 m. Katekizmo aiškinamieji sakiniai Anotacija   PDF
Artūras Judžentis
 
T. 7, Nr. 1 (1971) 1680 m. katekizmas ir „Knyga nobažnystės“ Anotacija   PDF
Antanas Jakulis
 
T. 4, Nr. 2 (1968) 1680 m. katekizmo glosarijus Anotacija   PDF
Alfonsas Laučka
 
T. 23, Nr. 1 (1987) 1728 m. klaipėdiškių žodyno leksikografiniai šaltiniai Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 24, Nr. 1 (1988) 1728 m. klaipėdiškių žodyno originalieji bruožai Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 36, Nr. 2 (2001) 1759 metų „Ziwato“ i ir priebalsinio kamieno daiktavardžiai ir jų raida
Anotacija   PDF
Sonata Vaičiakauskytė
 
T. 39, Nr. 2 (2004) 1759 metų „Ziwato” negimininiai įvardžiai ir jų raida Anotacija   PDF
Sonata Vaičiakauskienė
 
T. 44, Nr. 2 (2009) 19-oji tarptautinė istorinės kalbotyros konferencija: naujų požiūrių į baltų, slavų ir baltų–slavų kalbas sekcija Anotacija   PDF
Miguel Villanueva Svensson
 
T. 45, Nr. 2 (2010) 43-ioji Europos lingvistinės draugijos konferencija Anotacija   PDF
Eglė Žilinskaitė
 
51 - 100 iš 2077 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045