Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
2005: 6 priedas Baltų substratas rytų slavų kalbose Anotacija   PDF
Jūratė Sofija Laučiūtė
 
T. 24, Nr. 1 (1988) Baltų-armėnų kalbų izoglosos Anotacija   PDF
Giancarlo Bolognesi
 
T. 25, Nr. 1 (1989) Baltų-slavų konferencija Detali informacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 10, Nr. 2 (1974) Baltų-slavų santykių tyrinėjimo bibliografija Anotacija   PDF
- -
 
T. 16, Nr. 1 (1980) Baltų-slavų santykių tyrinėjimo bibliografija Anotacija   PDF
- -
 
T. 26, Nr. 2 (1990) Baltų-slavų-tocharų leksikos gretybės Anotacija   PDF
Aleta Miliūtė-Chomičenkienė
 
1977: 2 priedas Baltvācu sarunu valodas ietekmes pēdas. Latviešu valodas leksikā Anotacija   PDF
Ojārs Bušs
 
T. 48, Nr. 1 (2013) Bazelio glosos prūsas ir Prahos baltai Anotacija   PDF
Ilja Lemeškin
 
T. 53, Nr. 2 (2018) Bazelio pėdsakas tarpdisciplininių tyrimų fone: rašysenos ekspertizė Anotacija   PDF
Diego Ardoino
 
T. 51, Nr. 2 (2016) Báltų akademija Vilniaus universitete Anotacija   PDF
Sandra Gaigalaitė, Ernesta Kazakėnaitė, Agnė Zujevaitė
 
T. 23, Nr. 1 (1987) Beiträge zur Bestimmung der baltischen Westgrenze Anotacija   PDF
Wolfgang P. Schmid
 
T. 45, Nr. 1 (2010) Bemerkungen zur grammatischen Entlehnung in den baltischen Sprachen Anotacija   PDF
Bohumil Vykypěl
 
T. 52, Nr. 1 (2017) Bendratis lietuvių kaip antrojoje kalboje Anotacija   PDF
Jogilė Teresa Ramonaitė
 
T. 42, Nr. 2 (2007) Bendrieji rytų baltų Cē̆m (lem̃tilèmt) tipo veiksmažodžiai tarp kitų Cē̆R tipo veiksmažodžių Anotacija   PDF
Audronė Kaukienė
 
2005: 6 priedas Bendrieji rytų baltų kalbų gérti, gẽria, gė́rė dzer̂t, dzer̦u, dzêru tipo veiksmažodžiai Anotacija   PDF
Audronė Kaukienė
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Bendrieji rytų baltų kalbų kélti, kẽlia, kė́lėcel̂t, ceļu, cêlu tipo veiksmažodžiai Anotacija   PDF
Audronė Kaukienė
 
T. 47, Nr. 1 (2012) Bendrinės latvių kalbos vietos prieveiksmių semantinių tyrimų apžvalga Anotacija   PDF
Gintarė Judžentytė
 
T. 29, Nr. 1 (1994) Bendroji lietuvių kalbos vedybų giminystės leksikos charakteristika Anotacija   PDF
Rūta Buivydienė
 
T. 48, Nr. 2 (2013) Benedicte Nielsen Whitehead, Thomas Olander, Birgit Anette Olsen, Jens Elmegård Rasmussen (eds.), The Sound of Indo-European: Phonetics, phonemics, and morphophonemics Anotacija   PDF
Miguel Villanueva Svensson
 
T. 25, Nr. 2 (1989) Bergmane A., Blinkena A. Latviešu rakstības attīstība. Latviešu literārās valodas vēstures pētījumi Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Bernfried Schlerath Anotacija   PDF
Elvyra Julija Bukevičiūtė
 
T. 40, Nr. 2 (2005) Bibliografija / Bibliography Anotacija   PDF
- -
 
T. 40, Nr. 2 (2005) Bibliografija: In memoriam Anotacija   PDF
- -
 
T. 40, Nr. 2 (2005) Bibliografija: Informacija ir personalijos Anotacija   PDF
- -
 
T. 40, Nr. 2 (2005) Bibliografija: Recenzijos Anotacija   PDF
- -
 
T. 40, Nr. 2 (2005) Bibliografija: Straipsniai A-J Anotacija   PDF
- -
 
T. 40, Nr. 2 (2005) Bibliografija: Straipsniai K-Z, A-Я Anotacija   PDF
- -
 
T. 40, Nr. 2 (2005) Bibliografija: Teminė rodyklė / Subject index Anotacija   PDF
- -
 
T. 47, Nr. 1 (2012) Birutė Vanagienė Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 18, Nr. 2 (1982) BL.-SL. *balnā „brazdas; oda“ Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Bohumil Vykypěl, Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích Anotacija   PDF
Václav Blažek
 
1998: 5 priedas Bonaventūra Gailevičius – tikėtinas 1805 m. Išguldymo afieros mišių šventų ir 1806 m. Lietuviškų evangelijų autorius Anotacija   PDF
Giedrius Subačius
 
T. 25, Nr. 2 (1989) Borussica Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
T. 26, Nr. 1 (1990) Borussica Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
T. 26, Nr. 2 (1990) Borussica Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
T. 30, Nr. 1 (1995) Borussica 5: root vocalism in Prussian infinitives Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
T. 43, Nr. 2 (2008) Bronys Savukynas Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 2, Nr. 2 (1966) Būdingesnieji būtojo dažninio ir būsimojo laikų vartojimo atvejai XVI–XVII a. lietuvių raštuose Anotacija   PDF
Antanas Jakulis
 
T. 51, Nr. 1 (2016) Būdvardis vienatas, -a / vienatis, Anotacija   PDF
Artūras Judžentis
 
T. 37, Nr. 1 (2002) Būdvardžių su priesagomis -ingas (-a), -inis () ir -iškas (-a) istoriniai ryšiai Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 42, Nr. 3 (2007) Case system and translation strategy in the Old Prussian Enchiridion Anotacija   PDF
Daniel Petit
 
T. 30, Nr. 1 (1995) Centrinės šiaurės žemaičių tarmės prozodija sociolingvistiniu aspektu Anotacija   PDF
Irena Ieva Mažiulienė
 
T. 6, Nr. 2 (1970) Ch. Lemchenas, Lietuvių kalbos įtaka Lietuvos žydų tarmei, Lietuviškieji skoliniai Anotacija   PDF
Paul Ariste
 
T. 6, Nr. 2 (1970) Chr. S. Stang, Opuscula linguistica Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 4, Nr. 1 (1968) Chr. S. Stang, Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
T. 14, Nr. 2 (1978) Christianas S. Stangas Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 28, Nr. 1 (1994) Colloquium Pruthenicum Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 31, Nr. 2 (1996) Colloquium Pruthenicum secundum Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 36, Nr. 1 (2001) Colloquium Pruthenicum tertium Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 35, Nr. 1 (2000) Comments on a recent debate about Old Prussian stress placement Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
501 - 550 iš 2167 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045