informacija apie autorių

Rutkowska, Krystyna

  • 2012: 8 priedas - Straipsniai
    Zapożyczenia litewskie dotyczące człowieka w gwarach polskich na Litwie. Aspekt semantyczny i etnolingwistyczny
    Anotacija  PDF


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045