informacija apie autorių

Locher, Jan Peter

  • 1977: 2 priedas - Straipsniai
    Die „Darbay senuju Lituwiu yr Žemaycziu“ von Daukantas: zur Genese des Textes – eine Analyse an der Grundlage des Wortfeldes tautagiminė
    Anotacija  PDF


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045