T. 43, Nr. 3 (2008)

Turinys

Straipsniai

The accentual type *vèdō, *vedetı̍ and the origin of mobility in the Balto-Slavic verb PDF
Jay H. Jasanoff 339-379
Dėl postpozicijos *-én akūto PDF
Zigmas Zinkevičius 380
Frydricho Kuršaičio priegaidės (Akustinė rekonstrukcija) PDF
Aleksas Girdenis 381-404
Lit. úošvis PDF
Gert Klingenschmitt 405-430
Dėl indoeuropiečių „ugnies“ vardų PDF
Vytautas Mažiulis 431-436
Traces of non-nominative alignment in Lithuanian: the impersonal constructions in Indo-European perspective PDF
Silvia Piccini 437-461
Apie liepiamosios nuosakos formantą -ke- (<*-kia-?) PDF
Zigmas Zinkevičius 462
Istorinės morfologijos ir sintaksės mažmožiai PDF
Norbert Ostrowski 463-473
Dėl 3 cond. galūnės -tuo PDF
Zigmas Zinkevičius 474
Iš lokatyvų kilę latvių kalbos vietos prieveiksmiai PDF
Gintarė Judžentytė 475-484
Dėl junginių *lē, *rē, *sē Mielagėnų areale PDF
Vytautas Kardelis 485-494

Recenzijos

A. Girdenis, Žemaičių dzūkai PDF
Regina Venckutė 495-501
J. Palionis, XVII a. antrosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai; XVII a. pabaigos–XVIII a. pirmosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai PDF
Daiva Sinkevičiūtė 501-511

Žodžių rodyklė

Žodžių rodyklė PDF
Birutė Kabašinskaitė 513-517

Nurodymai autoriams

Nurodymai autoriams PDF
  518-525


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045