T. 43, Nr. 1 (2008)

Turinys

Straipsniai

Balto-Slavic phonological developments PDF
Frederik Kortlandt 5-15
Dėl akcentinės lietuvių kalbos vardažodžių priesagų galios PDF
Antanas Pakerys 17-29
Lietuvių kalbos būdvardžiai su priesaga *-u̯o- PDF
Saulius Ambrazas 31-50
Šiaurinių širvintiškių i, ē ir i̯ā kamienų daiktavardžių raida PDF
Aurimas Markevičius 51-70
Lyginamosios konstrukcijos 1647 m. Ewangelie polskie y litewskie vertime PDF
Artūras Judžentis, Milda Lučinskienė 71-90
Dėl kuršių kalbos palikimo PDF
Vytautas Mažiulis 91-99
Lietuvių mokslo kalbos tekstynas PDF
Aurelija Usonienė, Jonė Grigaliūnienė, Birutė Ryvitytė, Linas Būtėnas, Erika Jasionytė 101-114

Recenzijos

Wojciech Smoczyński, Laringalų teorija ir lietuvių kalba PDF
Miguel Villanueva Svensson 115-123
Daiva Sinkevičiūtė. Lietuvių dvikamienių asmenvardžių trumpiniai ir jų kilmės pavardės PDF
Vitalija Maciejauskienė 123-140
Korektūros pastabos knygos Žemaičių dzūkai paraštėse PDF
Aleksas Girdenis 140-141

Informacija

Trečioji baltų ir slavų akcentologų konferencija PDF
Bonifacas Stundžia 142-143
Tarptautinė Jono Kazlausko konferencija PDF
Vytautas Rinkevičius 143-144
Antroji Aleksandro Vanago konferencija PDF
Veronika Adamonytė 144-147
Baltistų konferencija Masaryko universitete PDF
Jūratė Pajėdienė 147-151


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045