T. 42, Nr. 3 (2007)

Turinys

Straipsniai

Glottochronology and its application on the Balto-Slavic languages PDF
Petra Novotná, Václav Blažek 323-346
Case system and translation strategy in the Old Prussian Enchiridion PDF
Daniel Petit 347-382
Esamojo laiko formantas -st- išvestiniuose lietuvių kalbos veiksmažodžiuose PDF
Jurgis Pakerys 383-405
Adesyvas Mikalojaus Daukšos Postilėje PDF
Eglė Žilinskaitė 407-422
Kai kurie Antano Baranausko verstos Biblijos (pseudo)archaizmai PDF
Birutė Kabašinskaitė 423-436
„Dievas kojas aunas“ (Mitologinių personažų daiktai frazeologijoje: apdarai ir apavas) PDF
Birutė Jasiūnaitė 437-456
Dėl rytų aukštaičių vilniškių ir uteniškių patarmių ribos PDF
Vytautas Kardelis 457-467

Nurodymai autoriams

Guidelines for authors PDF
  469-474


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045