T. 42, Nr. 1 (2007)

Turinys

Redaktoriaus žodis

Pratarmė PDF
  5-6

Straipsniai

The development of the Indo-European syllabic resonants in Balto-Slavic PDF
Frederik Kortlandt 7-12
Vedinių su priesaga *-mo- raida PDF
Saulius Ambrazas 13-30
Lie. skélti, skẽlia ir skelė́ti, skẽli – panašumas ar giminystė? PDF
Audronė Kaukienė, Erdvilas Jakulis 31-46
Dėl vilniškių patarmės klasifikacijos PDF
Vytautas Kardelis 47-60
Iš baltų etimologijos PDF
Vytautas Mažiulis 61-68
Allgemeine Ansätze zur vergleichend-kontrastiven Analyse der baltischen Fassungen des lutherschen „Kleinen Katechismus“ PDF
Pietro Umberto Dini 69-88
„Velnio kėdė“ (Mitologinių personažų aplinka frazeologijoje: namai, sodyba, bažnyčia) PDF
Birutė Jasiūnaitė 89-115
Labai nemalonios klaidos PDF
Aleksas Girdenis, Genovaitė Kačiuškienė 116
Apie lietuvių asmenvardžių su kamienais žyg- ir žy-m- raidą PDF
Daiva Sinkevičiūtė 117-131
Kelios istorinės pastabos apie žodį auka PDF
Giedrius Subačius 133-134

Recenzijos

Philip Baldi, Pietro U. Dini (eds.), Studies in Baltic and Indo-European linguistics PDF
Bonifacas Stundžia 135-139
Baltische Ortsnamen in Ostpreußen, bearbeitet von Grasilda Blažienė PDF
Daiva Sinkevičiūtė 140-141

Informacija

Augusto Schleicherio Lietuvių kalbos gramatikai – šimtas penkiasdešimt metų PDF
Jūratė Pajėdienė 143-146
Šimtoji baltistikos konferencija Berlyne PDF
Jolanta Guesdon-Vaičiūnaitė 147-150
Academia grammaticorum Salensis tertia PDF
Jurgis Pakerys 150-151

In memoriam

Anatolijus Nepokupnas PDF
Bonifacas Stundžia 152-155

Nurodymai autoriams

Nurodymai autoriams PDF
  156-162


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045