T. 41, Nr. 3 (2006)

Turinys

Straipsniai

Balto-Slavic accentual mobility PDF
Frederik Kortlandt 359-369
Slavic *gъ̑rdъ : Lith. (pa)gìrtas PDF
Steven Young 371-374
Lie. aukà – iš *au̯ikā́ ‘avis’ PDF
Aleksas Girdenis 375-378
Bendrieji rytų baltų kalbų kélti, kẽlia, kė́lėcel̂t, ceļu, cêlu tipo veiksmažodžiai PDF
Audronė Kaukienė 379-400
Dėl asmeninių įvardžių dviskaitos kilmininko kai kurių formų kilmės PDF
Albertas Rosinas 401-405
Dėl vieno kelio raiškos atvejo Mikalojaus Daukšos Postilėje PDF
Eglė Žilinskaitė 407-415
Latvių bendrinės kalbos vietos prieveiksmių semantinė struktūra PDF
Gintarė Davulienė 417-434
Šiaurinių širvintiškių daiktavardžio kamienai ir jų hierarchija PDF
Aurimas Markevičius 435-450
Polesė – „pamiškė“, „palenkė“ ar „didelių pelkių kraštas“? PDF
Jūratė Sofija Laučiūtė 451-459
Lietuvių ir slavų kalbų sąveika vilniškių tarmės rytiniuose pakraščiuose (Adutiškio apylinkių duomenys) PDF
Jolita Urbanavičienė 461-471
Maldelės į jauną mėnulį rytų Lietuvos folklore: etnolingvistinis aspektas PDF
Birutė Jasiūnaitė 473-488
Šiaurės rytų vilniškiai 1920–1930 m. Sociolingvistinės pastabos PDF
Vytautas Kardelis, Agnė Navickaitė 489-496
Sociolingvistinė situacija šiaurės Rytų Lietuvoje tarpukario anketų duomenimis PDF
Daiva Sinkevičiūtė 497-506
Apie vardus Trakaĩ ir Galvỹs (Gálvė) PDF
Vytautas Mažiulis 507-510

Recenzijos

Bohumil Vykypěl, Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích PDF
Václav Blažek 511-518
Genovaitė Kačiuškienė, Šiaurės panevėžiškių tarmės fonologijos bruožai PDF
Rūta Kazlauskaitė 518-523

Informacija

Tarptautinis baltų ir slavų kalbų simpoziumas Paryžiuje PDF
Saulius Ambrazas 525-526
Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija PDF
Jurgis Pakerys, Daiva Sinkevičiūtė 526-528

In memoriam

Kazimieras Kuzavinis PDF
Algirdas Sabaliauskas 528-530

Žodžių rodyklė

Žodžių rodyklė PDF
Birutė Kabašinskaitė 531-536

Nurodymai autoriams

Informacija autoriams PDF
  537-538


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045