T. 41, Nr. 2 (2006)

Turinys

Straipsniai

Iš lietuvių kalbos žodžių istorijos: 3. Lie. kùrmis PDF
Birutė Kabašinskaitė, Gert Klingenschmitt 169-186
Šiaurės žemaičių mẽ˙sà ‘mėsa’ – veldinys iš *mensā́? PDF
Aleksas Girdenis 187-203
Prūsų kalbos pirminių vardažodžių morfemų akcentinė galia PDF
Vytautas Rinkevičius 205-217
Rytų aukštaičių vilniškių pakraštinių šnektų kirčiavimo ypatumai PDF
Jolita Urbanavičienė 219-231
Šiaurės rytų vilniškių ploto sociolingvistiniai bruožai PDF
Vytautas Kardelis 233-243
Prienų šnektos žemutinių balsių kiekybė ir kiti skiriamieji bruožai PDF
Jurgita Jaroslavienė 245-264
Mẽdžias rytų Lietuvos folkloro formulėse PDF
Birutė Jasiūnaitė 265-281
Filologinis Aleksandro Luočio salto: Трумпасъ Kатехизмасъ (1865) verčiamas Trumpu Katechizmu (1874) PDF
Giedrius Subačius 283-308
Kiekybės turinio kilmininkas A. Baranausko ir K. Brugmanno užrašytuose tarmių tekstuose PDF
Virginija Vasiliauskienė 309-319
Tikimybės veiksmažodžiai anglų ir lietuvių kalbose: atitikmenų paieška PDF
Aurelija Usonienė 321-332
Dėl keleto retesnių liaudinių vaivorykštės pavadinimų PDF
Rūta Buivydienė 333-337
Latv. dȩguns and three different -n terminations PDF
Eric P. Hamp 339-340
Dvikamienių vardų trumpinių paveldas vilniškių areale PDF
Daiva Sinkevičiūtė 341-351

Nurodymai autoriams

Informacija autoriams PDF
  352-353


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045