T. 41, Nr. 1 (2006)

Turinys

Redaktoriaus žodis

Redaktorių žodis PDF
  5-6

Straipsniai

In defence of an old idea: the *-o stem origin of the Indo-European ablative case PDF
William R. Schmalstieg 7-13
Lietuvių kalbos būdvardžių su priesaga *-lo- raida PDF
Saulius Ambrazas 15-31
Grammatical evidentiality in Lithuanian (a typological assessment) PDF
Björn Wiemer 33-49
Dėl pašalio vietininkų Jokūbo Morkūno Postilėje PDF
Bronius Maskuliūnas 51-56
Veiksmažodžių tyrinėjimų keliai PDF
Erdvilas Jakulis 57-66
Dabartinės lietuvių kalbos priesagos -ėti denominatyviniai statyvai PDF
Jurgis Pakerys 67-86
Baltisches zu idg. *(s)lei̯H- ‘blau (sein)’ PDF
Bernd Gliwa, Adam Hyllested 87-93
Old Lithuanian pame(d)mi ‘imitate’ PDF
Miguel Villanueva Svensson 95-97
A note on Lith. su ‘with’ PDF
William R. Schmalstieg 99-100
The east Baltic name of ‘spider’ PDF
Krzysztof Tomasz Witczak 101-102
Dainavà. Vardo reikšmė, istorija ir kilmė PDF
Simas Karaliūnas 103-117
Lietuvių pavardžių skiemens struktūriniai tipai PDF
Regina Kliukienė, Deimantė Varatinskaitė 119-134

Recenzijos

V. Kardelis, Rytų aukštaičių šnektų slavizmų fonologijos bruožai PDF
Francesco Zamblera 135-138
Z. Zinkevičius, Krikščionybės ištakos Lietuvoje: Rytų krikščionybė vardyno duomenimis PDF
Daiva Sinkevičiūtė 138-145
V. Garliauskas, Molėtų bažnyčios krikšto ir santuokos metrikų knyga PDF
Jonas Palionis 145-152

Informacija

X tarptautinis baltistų kongresas PDF
Birutė Jasiūnaitė, Jurgis Pakerys, Daiva Sinkevičiūtė 153-156

In memoriam

Vladimiras Toporovas PDF
Nikolai Mikhailov 157-159
Adelė Laigonaitė PDF
Aldona Paulauskienė 159-162

Nurodymai autoriams

Informacija autoriams PDF
  163


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045