2005

6 priedas

X tarptautinio baltistų kongreso pranešimai

Turinys

Redaktoriaus žodis

Pratarmė PDF
  5

Straipsniai

Skolinių išlikimas tradicinėje šiaurės žemaičių kretingiškių tarmėje PDF
Zofija Babickienė 7-16
Toponīmiskas izcelsmes uzvārdi Latvijā: sastatāmais aspekts PDF
Pauls Balodis 17-26
Prūsų žemėvardžių tyrinėjimo problemos PDF
Grasilda Blažienė 27-40
Konstrukcijos in(g) + galininkas vartosena vietoje inesyvo J. Bretkūno evangelijų vertime (1579-1580) PDF
Eglė Bukantytė 41-50
The orthography of the Elbing vocabulary and the relationship between Old Prussian and East Baltic PDF
Rick Derksen 51-67
Baltų kalbų paleokomparatyvizmo (XVI a.) hebrajiškoji samprata ir jų mįslingas tekstelis PDF
Pietro Umberto Dini 69-77
Das Baltikum – die Nahtstelle zwischen have- und be- languages? PDF
Sabine Häusler 79-93
‘Gravel’ in Baltic and Slavic PDF
Steven Young 95-100
Eufemizmai tarmėse ir tautosakoje: problemos ir perspektyvos PDF
Birutė Jasiūnaitė 101-117
Bendrieji rytų baltų kalbų gérti, gẽria, gė́rė dzer̂t, dzer̦u, dzêru tipo veiksmažodžiai PDF
Audronė Kaukienė 119-136
Kuršių nerijos asmenvardžiai kaip gyventojų etninės sudėties liudininkai PDF
Dalia Kiseliūnaitė 137-149
Holger Pedersen’s Études lituaniennes revisited PDF
Frederik Kortlandt 151-157
Dvejopi toponimų dūriniai PDF
Kazimieras Kuzavinis 159-160
Baltų substratas rytų slavų kalbose PDF
Jūratė Sofija Laučiūtė 161-168
Dėl daiktavardžio bevardės giminės išnykimo priežasčių lietuvių ir latvių kalbose (tezės) PDF
Kari Liukkonen 169-170
Heteronymy "vocative vs. nominative" as a grammatical category in Latvian PDF
Henri Menantaud 171-174
Somatiskie frazeoloģismi G. Manceļa "Lettus..." un citās latviešu vārdnīcās PDF
Ilga Migla 175-180
Rytų baltų CiR tipo veiksmažodžiai PDF
Dalia Pakalniškienė 181-193
Dėl žemaičių priešdėlio anč- kilmės PDF
Daniel Petit 195-213
Vienkamieniai asmenvardžiai su bl. but-(C)- ir jų kilmė PDF
Daiva Sinkevičiūtė 215-228
Latviešu un lietuviešu valodas īpašības vārdu semantisko pārmaiņu tipi PDF
Anta Trumpa 229-238
The Baltic ē-preterit revisited PDF
Miguel Villanueva Svensson 239-252


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045