T. 37, Nr. 1 (2002)

Turinys

Straipsniai

On the reception of Winter's law PDF
Rick Derksen 5-13
Shortening and metatony in the Lithuanian future PDF
Frederik Kortlandt 15-16
Būdvardžių su priesagomis -ingas (-a), -inis () ir -iškas (-a) istoriniai ryšiai PDF
Saulius Ambrazas 17-22
A Baltic key to the etymology of Germanic *aikô "oak" PDF
Václav Blažek 23-24
Lie. (ž.) ver̃pelė PDF
Vincas Urbutis 25-33
Dėl lie. spar̃nas ir Pabaltijo finų perna „blužnis“ PDF
Rolandas Kregždys 34
Прусское табу: mosuco E 662 ‘ласка’ как деминутив от moazo E178 ‘тетя’ PDF
Анатолий Павлович Непокупный 35-43
Zur Schreibung im apr. Enchiridion, III: enterpo PDF
Wojciech Smoczyński 45-50
Apie mįslingąją Wolfenbüttelio postilę ir jos kalbą PDF
Zigmas Zinkevičius 51-77
Šiaurės rytų vilniškiai. Fonologinės pastabos PDF
Vytautas Kardelis 79-86
Šalutiniai pietų aukštaičių kirčiai PDF
Asta Leskauskaitė 87-100
Kelios rytų aukštaičių širvintiškių ir pietų panevėžiškių tarmių vokalizmo ypatybės PDF
Valdimantas Markevičius 101-105
Dėl junginių laˑ, lɛˑ raidos šiaurės rytų vilniškių šnektose PDF
Vytautas Kardelis 107-113
Dvikamienių asmenvardžių trumpinių kilmė ir sandara: lie. dau(C)- PDF
Daiva Sinkevičiūtė 115-129
Лингвистическая таксономия: компактность языковых подгрупп, групп и семей PDF
Юрий Алексеевич Тамбовцев 131-161

Recenzijos

Lietuvių kalbos enciklopedija PDF
Bonifacas Stundžia 163-168
S. Ambrazas, Daiktavardžių darybos raida, II PDF
Pēteris Vanags 168-172
E. E. Uotila, Selected Loans into Finnish and Baltic-Finnic PDF
Regina Venckutė 172-177
Balten-Slaven-Deutsche: Aspekte und Perspektiven kultureller Kontakte. Festschrift für Scholz zum 70. Geburtstag PDF
Vytautas Kardelis 177-182

Informacija

Didingas Bretkūno biblijos leidimo projektas PDF
Zigmas Zinkevičius 183-192
Tarptautinė Jono Kazlausko konferencija PDF
Jurgis Pakerys 192-193
Konferencija „Baltų kalbų etimologija ir onomastika“ Sankt Peterburge
PDF
Jurgis Pakerys 193-195
LKŽ pabaigtuvėms ir A. Salio jubiliejui skirta konferencija PDF
Aurelija Genelytė 195-196
Autorių adresai PDF
- - 197-198


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045