T. 35, Nr. 2 (2000)

Turinys

Straipsniai

Dėl baltų *pat(is), *pat(n)ī pirminės reikšmės ir gramatinio statuso PDF
Albertas Rosinas 129-140
Dar dėl junginių le, re, se raidos uteniškių ir vilniškių tarmėse PDF
Vytautas Kardelis 141-150
Vietininkiniai būdvardžiai – archajinė senųjų raštų posesyvumo raiškos priemonė PDF
Bronius Maskuliūnas 151-157
Lie. skilia semantinė raida PDF
Norbert Ostrowski 158
Dviskiemenių u kamieno daiktavardžių kirčiavimo raida pietų ir rytų aukštaičių vilniškių paribio šnektose PDF
Vilija Lazauskaitė-Ragaišienė 159-169
Iš lietuvių mitologinės leksikos: baũbas bei jo padermė PDF
Birutė Jasiūnaitė 171-191
Sirvydo kumštas „juokas, išdaiga“ ir žem. kùmštas „suokalbis“ PDF
Vincas Urbutis 192
Dažu Ziemeļrietumvidzemes aizgūto leksēmu dinamika PDF
Elga Kagaine 193-200
Baltijas jūras somu cilmes aizguvumu izplatība latviešu valodas izloksnēs (pēc LVDA materiāliem) PDF
Brigita Bušmane 201-212
Lie. skeiris ‘našlys’? PDF
Rūta Buivydienė 213-218
Dėl Mažosios Lietuvos XVI–XVIII amžiaus dehidroniminių oikonimų PDF
Daiva Deltuvienė 219-229
S. sl. rozga ‘rykštė’ ir lie. razgaĩ ‘pinklės, spąstai’ PDF
Norbert Ostrowski 230
Lietuviškos asmenvardžių lytys XV amžiaus Lietuvos Metrikos dokumentuose PDF
Vidas Garliauskas 231-246

Recenzijos

P. U. Dini, Baltų kalbos: Lyginamoji istorija PDF
Algirdas Sabaliauskas 247-248
Балто-славянские исследования 1998–1999, XIV PDF
Nikolai Mikhailov 248-251
Latviešu valodas dialektu atlants PDF
Vincas Urbutis 251-258

Informacija

Tarptautinė Jono Kazlausko konferencija PDF
Bonifacas Stundžia 259
Trisdešimt septintoji Arturo Ozolo diena PDF
Artūras Judžentis 259-260
Autorių adresai PDF
- - 268-269

In memoriam

Jonas Balkevičius PDF
Vitas Labutis, Bonifacas Stundžia 260-263
Tatjana Bulygina PDF
Vytautas Ambrazas, Algirdas Sabaliauskas 263-264

Žodžių rodyklė

Žodžių rodyklė PDF
Birutė Kabašinskaitė 265-267


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045