T. 34, Nr. 2 (2000)

Turinys

Straipsniai

Statistische Kenngrössen der prosodischen Wort- und Silbenstruktur in der litauischen Standardsprache PDF
Vida Karosienė, Aleksas Girdenis 137-149
Kirčio atitraukimas pietų žemaičių raseiniškių tarmėje PDF
Daiva Atkočaitytė 151-172
Inesyvo ir adesyvo formų kilmės ir raidos klausimu PDF
Albertas Rosinas 173-183
Pastabos dėl prūsų veiksmažodžių PDF
Vytautas Mažiulis 185-186
Über strukturelle Besonderheiten des Prußischen (Altpreußischen) Verbs PDF
Letas Palmaitis 187-191
The Prussian accent shift PDF
Frederik Kortlandt 193-197
Dėl vieno posesyvumo raiškos atvejo senuosiuose raštuose PDF
Bronius Maskuliūnas 199-208
Paviršiaus ypatybę reiškiančių būdvardžių variantai ir jų atsiradimo priežastys PDF
Gražina Akelaitienė 209-213
Daukanto paburmiai „guviai, smarkiai“ sąsaja su padùrmu „t.p.“ platesniame žemaičių ypatingos darybos prieveiksmių fone ir dar šis tas apie pr. dūrai „baikštūs“ ir sl. *durъ „kvailas; baikštus“ PDF
Vincas Urbutis 215-234
Par kursismiem mantāt un ramīt PDF
Benita Laumane 235-243
Dėl Mikalojaus Daukšos rašomosios kalbos kilmės PDF
Zigmas Zinkevičius 245-248
Pavyzdinės kalbos kūrimo intencijos M. Daukšos ir S. Stanevičiaus prakalbose PDF
Regina Koženiauskienė 249-257
Daukšos katekizmo šaltinių klausimu PDF
Guido Michelini 259-262
Ein slawisches Lehnwort in der „Postille“ des Mikalojus Daukša und seine synonymischen und phraseologischen Beziehungen
PDF
Rainer Eckert 263-270
Nuolaidos šalutinių sakinių modeliai Mikalojaus Daukšos raštuose PDF
Jovita Liutkutė 271-275

Recenzijos

Florilegium Linguisticum PDF
Saulius Ambrazas 277-279
Acta Linguistica Lithuanica, XLI PDF
Daiva Sinkevičiūtė 280-283

Informacija

Konferencija „Mikalojus Daukša ir jo laiko kultūros kontekstas“ PDF
Rita Urnėžiūtė 284-285
Autorių adresai PDF
- - 289-290

Žodžių rodyklė

Žodžių rodyklė PDF
Birutė Kabašinskaitė 286-288


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045