T. 33, Nr. 2 (1998)

Turinys

Straipsniai

Das baltische Zentrum in der alteuropäischen Hydronymie PDF
Wolfgang P. Schmid 145-153
Dėl pavardės Daukšà PDF
Vytautas Mažiulis 154
Baltų ir slavų kalbų veiksmažodžio bendri modeliai PDF
Guido Michelini 155-158
The notation of stress in Daukša's 1595 Catechism PDF
Steven Young 159-166
Kirčio atitraukimas iš akūtinių galūnių ir jo raida rytinėje šiaurės žemaičių tarmėje PDF
Aleksas Girdenis, Lina Murinienė 167-174
Pastabos priebalsių l, r, s rytinėse lietuvių tarmėse istorijai PDF
Vytautas Kardelis 175-183
Vyriškojo linksniavimo paprastėjimas uteniškių tarmėje PDF
Regina Rinkauskienė 185-197
Lie. stùmplis – K. Sirvydo palaikas atgimusios Lietuvos kariuomenei
PDF
Vincas Urbutis 198
Altpreussisch-lettische Sprachbeziehungen PDF
Wolfgang P. Schmid 199-208
Zu den angeblich litauischen Wörtern im altpreussischen Vokabular Simon Grunaus PDF
Bohumil Vykypěl 209-213
Dėl Frisching kilmės PDF
Vytautas Mažiulis 214
Atributinių junginių modeliai Mikalojaus Daukšos „Postilėje“ ir Antano Baranausko tarmių tekstuose PDF
Virginija Vasiliauskienė 215-232
Complex (bi-clausal) passives in Latvian and Lithuanian and their connection with the nominative object PDF
Axel Holvoet 233-242
Adjektīvi G. Manceļa vārdnīcā „Lettus“ (1638)
PDF
Aina Blinkena 243-250
Etimologijos pastabos V. Nomina postverbalia indas, pergas, išeiga ir kt. PDF
Wojciech Smoczyński 251-260
Apie neonomatopėjinę lie. čáižyti ir kt. kilmę
PDF
Vincas Urbutis 261-262
Problemos nematyti PDF
Aleksas Girdenis 263-264
Pranas Skardžius ir jo kalbotyriniai darbai PDF
Albertas Rosinas 265-294

Recenzijos

А. Е. Аникин, Етимология и балто-славянское лексическое сравнение в праславянской лексикографии PDF
Vincas Urbutis 295-301
Baltistik: Aufgaben und Methoden PDF
Vytautas Ambrazas 301-304
G. Subačius, Žemaičių bendrinės kalbos idėjos: XIX a. pradžia PDF
Aleksas Girdenis 305-307
Simono Vaišnoro 1600 metų Żemczuga Theologischka ir jos šaltiniai PDF
Juozas Karaciejus 307-309
T. G. Fennell. Fürecker’s dictionary: the second manuscript PDF
Vincas Urbutis 309-311
Kuryłowicz memorial volume PDF
Olegas Poliakovas 311-316
Akten des VIII. Internationalen Kolloquiums zur lateinischen Linguistik PDF
Simas Karaliūnas 316-323

Informacija

Tarptautinė Jono Kazlausko konferencija PDF
Bonifacas Stundžia 324
Konferencija, skirta Kazimierui Jauniui PDF
Gražina Akelaitienė 324-326
Autorių adresai PDF
- - 335-336

Žodžių rodyklė

Rodyklė PDF
Birutė Kabašinskaitė 332-334

Nurodymai autoriams

Žurnale Baltistica vartojami sutrumpinimai bei vartotini sutrumpinimai PDF
  327-331

Errata

Klaidų atitaisymai PDF
  132


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045