T. 32, Nr. 2 (1997)

Turinys

Straipsniai

Baltic ē- and ī/jā-stems PDF
Frederik Kortlandt 157-163
Viduslejasvācu valodas fonoloģiskās sistēmas un rakstības ietekme pirmo latviešu rakstu valodā PDF
Pēteris Vanags 165-178
Postpoziciniai vietininkai J. Bretkūno „Evangelijos pagal Luką“ vertime
PDF
Jolanta Gelumbeckaitė 179-202
Mažvydo išverstos lotyniškos giesmės ir jų melodijos PDF
Guido Michelini 203-211
Keli M. Mažvydo raštų žodžių darybos bruožai istoriniu požiūriu PDF
Saulius Ambrazas 213-219
Dėl baltų kalbotyros istoriografijos Renesanso paleokomparatyvizmo laikotarpiu PDF
Pietro Umberto Dini 221-230
Dėl veiksmažodžio formos lie. yrà kilmės PDF
Alfred Bammesberger 231-233
Ide. *gher- „(su)trinti, brūžinti“ palikuonys baltų kalbose: lie. gùrti, gur̃sti, la. gurt, gurds, pr. gurīns ir kt.
PDF
Vincas Urbutis 235-248

Recenzijos

Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, II-III PDF
William R. Schmalstieg 249-256
Terje Mathiassen, A short grammar of Latvian PDF
Albertas Rosinas 256-258
Rick Derksen, Metatony in Baltic PDF
Bonifacas Stundžia 258-264
Trevor G. Fennell, Fürecker's dictionary: the first manuscript PDF
Vincas Urbutis 264-269

Informacija

VIII tarptautinis baltistų kongresas PDF
Bonifacas Stundžia 270-272

In memoriam

Konstantinas Karulis PDF
Algirdas Sabaliauskas 272-273

Žodžių rodyklė

Rodyklė PDF
Birutė Kabašinskaitė, Vincas Urbutis 274-277


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045