T. 4, Nr. 1 (1968)

Turinys

Straipsniai

Rom und die Balten PDF
Vittore Pisani 7-21
Zum preußischen bzw. baltischen Instrumental Singular PDF
Vytautas Mažiulis 23-29
Из опыта исследования гидронимов Украины PDF
Олег Николаевич Трубачев 31-53
Zum Baltoslav. *verp- PDF
Ivan Duridanov 55-58
Dėl kuršių vardo etimologijos PDF
Jonas Kazlauskas 59-63
Garbus – jotvingiškas žodis PDF
Kazimieras Kuzavinis 65-67
К постановке вопроса об атласе морской и рыболовецкой лексики балтийского моря PDF
Benita Laumane, Анатолий Павлович Непокупный 69-78
Minimale Textfragmente im Slawischen und ihre Entsprechungen im Baltischen PDF
Rainer Eckert 79-91
Par latviešu vārdu dukte 'laivas detaļa' PDF
Valentin Kiparsky 93-94
Dėl pr. rapeno „jauna kumelė“ kilmės PDF
Algirdas Sabaliauskas 95
Дальнейшее изучение балто-славянской проблемы PDF
Kostas Korsakas 97-104
Das Schicksal eines altpreußischen Katechismus PDF
Valentin Kiparsky 105-107
Apie 1605 m. katekizmo tarmę PDF
Zigmas Zinkevičius 109-116
Zum Konsonantismus des Ch. Donelaitis PDF
Tamara Buch 117-120
Svarbiausi lituanistikos uždaviniai PDF
Jan Otrębski 121-124

Recenzijos

Chr. S. Stang, Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen PDF
Jonas Kazlauskas 125-135
Z. Zinkevičius, Lietuvių dialektologija. Lyginamoji tarmių fonetika ir morfologija PDF
Aleksas Girdenis 135-144
Ю. В. Откупщиков, Из истории индоевропейского словообразования PDF
Jonas Kazlauskas 144-147
Этимология 1965. Материалы и исследования по индоевропейским и другим языкам PDF
Jonas Kazlauskas 148-152
Piotr Grzegorczyk, Index lexicorum Poloniae PDF
Vincas Urbutis 153-158

Informacija

Dėstytojų konferencija PDF
Eugenija Vytautė Eidukaitienė 160


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045