T. 31, Nr. 1 (1996)

Turinys

Straipsniai

What do we mean by 'conservative' among Indo-European languages? PDF
Eric P. Hamp 5-7
Dar dėl žodžio spalvà kilmės
PDF
Saulius Ambrazas 8
Le temps comme catégorie verbale et la reconstruction de l'indoeuropéen PDF
Tomáš Hoskovec 9-22
On clitics in Baltic PDF
Terje Mathiassen 23-29
Kai kurie vakarų baltų kalbos reiškiniai pietinėse lietuvių tarmėse PDF
Aloyzas Vidugiris 31-38
Nochmals die NEUROI: Versuch einer ethnolinguistischen Namensdeutung PDF
Pietro Umberto Dini 39-44
Kelios pastabos apie baltų kalbų vedinių su priesaga *-mo- darybos raida PDF
Saulius Ambrazas 45-46
Naujausias intarpinių ir sta-kamienių veiksmažodžių sluoksnis: imitatyvai PDF
Dalia Pakalniškienė 49-52
Dienvidlatgales izlokšņu un lietuviešu valodas paralēles vārddarināšanā PDF
Antoņina Reķēna 53-70
Energetinė šiaurės žemaičių tarmės priegaidžių fonetinės prigimties interpretacija PDF
Aleksas Girdenis 71-84
Lie. skliùtas „dailidės kirvis“ ir la. šļute „t.p.“ PDF
Vincas Urbutis 85-91
Prūsistika K. O. Falko rankraštiniame palikime PDF
Bonifacas Stundžia 93-99

Recenzijos

A. Salys, Raštai PDF
Aleksas Girdenis 101-114
A. Rosinas, Baltų kalbų įvardžiai PDF
Olegas Poliakovas 114-118
Pirmoji prūsų knyga PDF
Wolfram Euler 118-120
Linguistica Baltica, I-IV PDF
Bonifacas Stundžia 120-123
Clavis Germanico-Lithvana PDF
Jonas Palionis 123-126
Analecta Indoeuropeae Cracoviensia I. Safarewicz Memoriae Dicata PDF
Сергей Юрьевич Темчин 126-128
A. Butkus, Lietuvių pravardės PDF
Dalia Sviderskienė 128-129

In memoriam

Petras Jonikas PDF
Algirdas Sabaliauskas 130-131
Kazys Ulvydas PDF
Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas 131-132
Irena Ieva Remenytė-Mažiulienė PDF
Birutė Jasiūnaitė 132-133


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045