T. 30, Nr. 2 (1995)

Turinys

Straipsniai

Ist das Litauische altertümlichste indogermanische Sprache? PDF
Witold Mańczak 5-8
Kas yra prokalbė? (baltogermaniškoji problema) PDF
Letas Palmaitis 9-16
Prūsų kalbos linksniavimo sistema ir jos kitimas PDF
Audronė Kaukienė 17-24
Prabaltiškasis intarpinių ir sta-kamienių veiksmažodžių sluoksnis PDF
Dalia Pakalniškienė 25-28
Phoneme und Silbenakzente der südostžemaitischen Mundart zu Beginn des 19. Jahrhunderts (Auf Grund der Schreibung und Orthographie von Simonas Stanevičius) PDF
Aleksas Girdenis 29-41
Latgales dziļo izlokšņu nezilbisko patskaņu-līdzskaņu fonemātiskā apakšsistēma PDF
Antons Breidaks 43-50
Lokālo aizguvumu nozīmju attīstības tendences Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs (Baltijas somu valodu aizguvumi) PDF
Elga Kagaine 51-58
Kuršių nerijos kuršininkų kalbos ir etninio identiteto klausimai PDF
Dalia Kiseliūnaitė 59-64
Lie. šipulỹs, la. sipsna – aiškūs žodžiai etimologijos miglose
PDF
Vincas Urbutis 65-75
Lietuvių kalbos germanizmų fonetiniai variantai PDF
Nijolė Čepienė 77-80
Dėl prūsų kalbos artikelio PDF
Alessandro Parenti 81-86
Ortsnamen des neunzehnten Jahrhunderts – Zeugnis der Vergangenheit und Gegenwart im Ermland und Masuren PDF
Krystyna Szcześniak 87-92
Nauji prūsų vardyno duomenys PDF
Grasilda Blažienė 93-104

Recenzijos

Reiner Eckert, Studien zur historischen Phraseologie der slawischen Sprachen PDF
Jonas Paulauskas 105-107
Antanas Pakerys, Akcentologija PDF
Bonifacas Stundžia 107-109

Informacija

VII tarptautinis baltistų kongresas Rygoje PDF
Saulius Ambrazas, Albertas Rosinas, Algirdas Sabaliauskas, Bonifacas Stundžia 111-114
Tarptautinis baltistų simpoziumas Katalikiškajame Eichšteto universitete PDF
Simas Karaliūnas 114-115
Konferencija, skirta M. Daukšos Katekizmo 400 metų sukakčiai PDF
Saulius Ambrazas 115-116

In memoriam

Vladas Grinaveckis PDF
Vincentas Drotvinas, Aleksas Girdenis 117-120


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045