T. 29, Nr. 2 (1994)

Turinys

Straipsniai

Šiaurės panevėžiškių (Rozalimo šnektos) balsių sistema PDF
Aleksas Girdenis, Gertrūda Židonytė 118-154
Фонематическая подсистема согласных глубоких говоров Латгалии: центрально-восточный вариант PDF
Antons Breidaks 155-165
Lie. árškus ir jo giminaičiai PDF
Simas Karaliūnas 166-171
Lie. spartas. Etimologų išduoti garbingos indoeuropietiškos kilmės dokumentai ir kukli tikroji žodžio istorija PDF
Vincas Urbutis 172-183
Dar dėl lie. sė̃bras kilmės
PDF
Juozas Karaciejus 184-187
Dėl įvardžių alvienas resp. ãliai vienas kilmės PDF
Albertas Rosinas 188-191
Etimologijos: I. lìpti „kopti (steigen)“, II. trìsti „bėgti, šuoliuoti“ PDF
Audronė Kaukienė 192-193
Dėl Šaukėnų náms ~ nãmas PDF
Albertas Rosinas 194
Dėl kai kurių lietuvių pavardžių lyčių bei jų etimologijų PDF
Vitalija Maciejauskienė 195-206
Dauguvos intakų hidroniminė analizė potamonimų stratifikacijos aspektu PDF
Laimute Balode 207-214

Recenzijos

K. Karulis, Latviešu etimoloģijas vārdnīca PDF
Juozas Karaciejus 215-217
Lietuvių kalbotyros klausimai, XXXII: Baltų onomastikos tyrinėjimai PDF
Zigmas Zinkevičius 217-220
M. Rudzīte, Latviešu valodas vēsturiskā fonētika PDF
Bonifacas Stundžia 220-222
La formazione dell'Europa linguistica: le lingue d'Europa tra la fine del I e del II millenio PDF
Bonifacas Stundžia 222-223
M. Biolik, Hydronimia dorzecza Pregoły z terenu Polski PDF
Grasilda Blažienė 223-225


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045