T. 29, Nr. 1 (1994)

Turinys

Straipsniai

Lie. pujóti, la. pu(i)jât PDF
Vincas Urbutis 5-19
Bendroji lietuvių kalbos vedybų giminystės leksikos charakteristika PDF
Rūta Buivydienė 20-28
Baltų priesaga -ingas ir germanų -ing PDF
Saulius Ambrazas 29-32
On the Indo-European origin of Lith. 2nd du. verbal suffix -ta PDF
Kenneth Shields 33-40
Kelios pastabos Viduklės šnektos daiktavardžių linksniavimo raidos klausimu PDF
Albertas Rosinas 41-48
Rìšti tipo veiksmažodžių esamojo laiko morfologinė struktūra PDF
Audronė Kaukienė 49-59
Dėl laiko kilmininko vartojimo lietuvių kalbos tarmėse PDF
Aloyzas Vidugiris 60-64
Фонематическая подсистема согласных глубоких говоров Латгалии: западныи вариант PDF
Antons Breidaks 65-75
Kursismu areālā diferenciācija un tas cēloņi PDF
Dzintra Hirša 76-85
Žiemgalos vardas skandinavų runomis PDF
Alvydas Butkus 86-90
Miesto vardas Kvė́darna PDF
Aleksandras Vanagas 91-93

Recenzijos

Manfred Mayrhofer, Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen PDF
Vytautas Mažiulis 94-95
Heinrich Johann Lysius, Mažasis katekizmas / Parengė P. U. Dini PDF
Jonas Palionis 96-98
Baldur Panzer, Der Kleine Catechismus D. M. Lutheri. Máźas Katgismas D. Mertino Lutteraus, Besorgt von D. Heinrich Lysius PDF
Jonas Palionis 98-101
Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte PDF
Vincas Urbutis 101-103
Simono Daukanto raštai. Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas. T. 1 /Parengė Giedrius Subačius PDF
Birutė Vanagienė 103-104

Informacija

Kazimiero Būgos konferencija PDF
Laimutis Bilkis, Rūta Buivydienė 105-106
Jurgiui Geruliui skirta konferencija PDF
Saulius Ambrazas 106-107

In memoriam

Reinis Bērtulis PDF
Albertas Rosinas 108-110


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045