T. 28, Nr. 1 (1994)

Turinys

Straipsniai

An unorthodox view of the 1.p.sg.subjunctive (optative) in Lithuanian PDF
Terje Mathiassen 5-8
Rìšti tipo veiksmažodžių šaknies sandara PDF
Audronė Kaukienė 9-18
Audiatur et altera pars (įvardžių semantikos klausimu) PDF
Albertas Rosinas 19-32
Žodžio galo ir priegaidžių fonetinė evoliucija šiaurės žemaičių tarmėje PDF
Juozas Pabrėža 33-38
Krītoša zilbes intonācija dažādās latviešu valodas prosodiskajās sistēmās PDF
Dace Markus 39-44
Tokie šalti rytai PDF
Frederik Kortlandt 45-48
Liet. eikvóti: reikšmė, daryba, etimologija PDF
Simas Karaliūnas 49-68
Etimologijos pastabos II PDF
Wojciech Smoczyński 69-78
Etimologijos (liet. grìsti „eiti, žengti, veržtis“, grìžti „sukti“) PDF
Audronė Kaukienė 80-81
Dėl pr. gasto etimologijos PDF
Vytautas Mažiulis 82-83
Latvian u(i)cā!, ucǎt, ucītis : Dacian (h)úţa!, a(h)uţá, uţuţ PDF
Mircea-Mihai Rădulescu 84-90
Senųjų slavizmų kilmės įvairovė PDF
Vincas Urbutis 91-101

Recenzijos

Jonas Bretkūnas. Psalteras... perguldytas Jano Bretkuno... 1580; Navias Testamentas... perraschitas per Jana Bretkuna... 1580/Hrsg. von J.D.Range und F.Scholz PDF
Jonas Palionis 102-104
Guido Michelini. Le traduzioni dal latino di un volume lituano del 1600. Studio sulla lingua della Margarita theologica PDF
Vytautas Ambrazas 104-108
Юрий С.Степанов. Индоевропейское предложение PDF
Vytautas Ambrazas 108-112

Informacija

VI Tarptautinis baltistų kongresas PDF
Vitas Labutis, Albertas Rosinas, Bonifacas Stundžia 113-116
Colloquium Pruthenicum PDF
Bonifacas Stundžia 116-117
Jono Kazlausko diena PDF
Albertas Rosinas, Bonifacas Stundžia 117-119
Antano Salio 90-mečiui skirta konferencija PDF
Danguolė Mikulėnienė 119-120

In memoriam

Jörundur Hilmarsson PDF
Algirdas Sabaliauskas 120-121


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045