T. 3, Nr. 2 (1967)

Turinys

Straipsniai

XVII a. Rytų Prūsijos lietuvių kalbos vokalizmas pagal D. Kleino gramatikos duomenis PDF
Tamara Buch 139-154
On vocality of /i/ and /u/ in Lithuanian diphthongs PDF
Bronius Svecevičius, Antanas Pakerys 155-160
Priebalsių j, v, n išnykimas, pridėjimas ir įterpimas žemaičių tarmėse PDF
Vladas Grinaveckis 161-169
Apie esamojo laiko formas kerpu kirpu PDF
Kazys Morkūnas 171-173
Kelios pastabos apie baltų parodomųjų įvardžių vietininko formas PDF
Albertas Rosinas 175-184
Apie lietuvių kalbos sangrąžinių veiksmažodžių funkcijas PDF
Audronė Jakulienė 185-200
Balt. *lēitā PDF
Jan Otrębski 201-203
Pastiprinamasis dalyvis PDF
Juozas Balčikonis 204
Wie der Este Litauen und den Litauer nennt PDF
Paul Ariste 205-207
Pirmasis lietuvių kalbos žodynas ir keletas jo retų žodžių PDF
Vincas Urbutis 209-218
Lie. katãlyti ir katãryti PDF
Simas Karaliūnas 219-222
Vēju nosaukumi latviešu valodā PDF
Benita Laumane 223-232

Recenzijos

Lietuvių kalbos leksikos raida („Lietuvių kalbotyros klausimai“, VIII) PDF
Vincas Urbutis 233-236
Acta Baltico-Slavica. III, Baltica in honorem Iohannis Otrębski PDF
Jonas Kazlauskas 237-243
Frido Mĕtšk. Der Kumärkisch-wendische Distrikt PDF
Algirdas Sabaliauskas 244
A. Senn. Handbuch der litauischen Sprache, I. PDF
Juozas Balčikonis 245-246
В. Н. Топоров. К анализу нескольких поэтических текстов,- Poetics. PDF
Leonardas Sauka 246-247

Informacija

Конференция по топонимике северо-западной зоны СССР PDF
Valija Dambe, Marta Rudzīte, М. Семенова 249-251
J. Endzelīna dzimumdienas atcerei PDF
Reinis Bērtulis 251-252
A. Ozola dienas zinātniskā konference PDF
Reinis Bērtulis 252-253
Papildinājums J. Endzelīna bibliografijai PDF
Aleksandrs Jansons 253-254
Holgeris Pedersenas PDF
Algirdas Sabaliauskas 254-256


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045