T. 25, Nr. 2 (1989)

Turinys

Straipsniai

Lithuanian statýti and related formations PDF
Frederik Kortlandt 104-112
On the history of Baltic u-stem adjectives PDF
Pēteris Vanags 113-122
Smulkmena LXXII PDF
Zigmas Zinkevičius 122
Nochmals der Akk. Pl. der ā-Stämme im Ostbaltischen PDF
Terje Mathiassen 123-125
Borussica PDF
Letas Palmaitis 126-133
Smulkmena LXXIII PDF
Zigmas Zinkevičius 133
Prussiano māim III 10715 „mir“ PDF
Wojciech Smoczyński 134-141
Forma (t)-uom(i) - abdukcinė inovacija PDF
Albertas Rosinas 142-145
Der Modus relativus baltischer Sprachen aus typologischer Sicht PDF
Виктор Петрович Литвинов 146-155
Grammatische Interferenzerscheinungen im Nehrungskurischen PDF
Friedhelm Hinze 156-167
Блр. лапiкла "заплата" - балтизм или "псевдобалтизм"? PDF
Юрий Владимирович Откупщиков 168-172
Dėl dviejų šnektų priegaidžių PDF
Vladas Grinaveckis 173-174
Dėl Lizijaus "Mažojo katekizmo" berlyniškojo rankraščio PDF
Pietro Umberto Dini 175-178
Ar įmanomi tiesioginiai mongolų-lietuvių santykiai? PDF
Simonas Šišmanas 178

Recenzijos

Kraft Skalwynas G. Grammatika prūsiskas kalbas, pobānda swaises ernaunsnas PDF
Letas Palmaitis 179-187
Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung PDF
Vincas Urbutis 188-190
Eiche A. Latvian declinable and indeclinable participles: their syntactic function, frequency and modality. PDF
Vytautas Ambrazas 190-192
Bergmane A., Blinkena A. Latviešu rakstības attīstība. Latviešu literārās valodas vēstures pētījumi PDF
Jonas Palionis 192-195
Zeps V. J. The placenames of Latgola: A dictionary of East Latvian toponyms PDF
Antons Breidaks, Kazimieras Garšva 195-197
Studia slavica mediaevalia et humanistica Riccardo Picchio dicata. T. 1-2 PDF
Валерий Николаевич Чекман 198-199
Linguistica e filologia. Atti del VII Convegno Internazionale di Linguisti PDF
Bonifacas Stundžia 199-202


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045