T. 25, Nr. 1 (1989)

Turinys

Straipsniai

On 'sun' and 'moon' in Baltic and Slavic PDF
Eric P. Hamp 4-5
Die historische Schichtung des Fachwortschatzes der Waldimkerei im Baltischen und Slawischen PDF
Rainer Eckert 6-23
Smulkmena LXIX PDF
Zigmas Zinkevičius 23
Лексические "дивергенция" и "конвергенция" между балтийскими и славянскими языками: статистический анализ материалов словаря Р. Траутмана PDF
Toshikazu Inoue 24-43
Mažmožis X PDF
Vytautas Vitkauskas 43
Žodžių kilmės aiškinimai PDF
Vincas Urbutis 44-52
Smulkmena LXX PDF
Zigmas Zinkevičius 52
Lie. gùlba ir s. isl. kolfr PDF
Simas Karaliūnas 53-54
Об автохтонном происхождении слова alkà PDF
Erika Sausverde 55-57
Smulkmena LXXI PDF
Zigmas Zinkevičius 57
К литовскому duõlas PDF
Георгий Андреевич Климов 58-59
Рус. диал. ленгу́с ‘лентяй’ PDF
Юрий Владимирович Откупщиков 60-65
Mažmožis XI PDF
Vytautas Vitkauskas 65
Лексико-семантическая история словарной группы и балто-славянская проблема PDF
Борис Николаевич Проценко 66-74
Leksikos vertiniai XVII a. vokiečių-lietuvių kalbų žodynuose PDF
Vincentas Drotvinas 75-82
Mažmožis XII PDF
Vytautas Vitkauskas 82

Recenzijos

Schmalstieg W. R. A Lithuanian historical syntax PDF
Vytautas Ambrazas 83-88
Laumane B. Zvejvietu nosaukumi Latvijas PSR piekrastē PDF
Zigmas Zinkevičius 88-89
Latviešu valodas kontaktu pētījumi PDF
Vincas Urbutis 89-96

Informacija

Baltų-slavų konferencija PDF
Zigmas Zinkevičius 97-99

Errata

Dėl "Baltų kalbų įvardžių" korektūros klaidų PDF
  99


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045