1989

3(1) priedas

Tarptautinės baltistų konferencijos, vykusios 1985 m. spalio 9-12 d. Vilniuje, pranešimai. Diachronija

Turinys

Straipsniai

West Europe and the Baltic: Types of language contacts and lexical borrowings PDF
Juris Baldunčiks 5-11
Ранние заимствования романского происхождения в лексике латышского языка PDF
Andrejs Bankavs 12-17
Vietovardžiai su *kaim- Semboje PDF
Grasilda Blažienė 18-25
Лексика литовского происхождения как источник исторического словаря белорусского языка PDF
Александр Николаевич Булыко 26-33
Kuršu valodas izpētes uzdevumi un perspektīvas PDF
Ojārs Bušs 34-39
Балтийские данные в сравнительно-историческом изучении категории числа славянских языков PDF
Владимир Иванович Дегтярев 40-49
Етнолингвистические процессы на территории Восточной Прибалтики по данным археологии и смежных наук PDF
Павел Маркович Долуханов 50-63
Lietuvninkai latgalių etnogenezėje PDF
Kazimieras Garšva 64-69
Lie. (i)au vokalizmo atliepai baltarusių lituanizmuose PDF
Elena Grinaveckienė, Юзефа Флориановна Мацкевич 70-80
Daiktavardžių priesaga -ūlis PDF
Vladas Grinaveckis 81-83
Jotvingių kalbos rekonstrukcijos klaisimai PDF
Michał Hasiuk 84-88
Žemaičių Naumiesčio lietuvininkų kalbos modelis iki sąveikos su žemaičiais (fonetika) PDF
Janina Janavičienė 89-95
Prefiksālo verbu dialektālo nozīmju veidošanās Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs PDF
Elga Kagaine 96-104
Древние земледельцы PDF
Ст. Каира 105-116
Lit. ur̃dinti, lett. urdīt – lautmalende Wörter? PDF
Konstantīns Karulis 117-120
Senprūšu hapax legómena: baltu un slāvu leksika PDF
Stanislaw Franciszek Kolbuszewski 121-127
Русск. бить баклуши и лит. dinderį (dinderius) mušti PDF
Владимир Иванович Коваль 128-133
Некоторые аспекты реконструкции индоевропейских гуттуральных PDF
Алексей Александрович Кретов 134-146
Apelatīvi un toponīmi ar -ēj-, -ij- un -ien- Kurzemē PDF
Benita Laumane 147-160
Яков Гримм и Франц Бопп о взаимоотношениях балтийских и славянских языков PDF
Р. А. Леч 161-167
О возможных древних чешско-балтийских лексических связях PDF
Иван Иванович Лучиц-Федорец 168-172
Aizguvums – semantikas diferencētājs PDF
Antoņina Reķēna 173-178
Zur Schreibung im Enchiridion (I) PDF
Wojciech Smoczyński 179-195
О некоторых литуанизмах в польских и белорусских говорах PDF
В. Л. Веренич 196-206


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045