T. 24, Nr. 2 (1988)

Turinys

Straipsniai

Die baltischen Präsensbildungen bei Wurzeln auf Langvokal PDF
Alfred Bammesberger 112-115
Smulkmena LXVI PDF
Zigmas Zinkevičius 115
Балто-славянское и индоевропейское предложение (проблемы реконструкции) PDF
Юрий Сергеевич Степанов 116-130
Kai kurie kilmininko vartojimo atvejai lietuvių kalboje PDF
William R. Schmalstieg 131-137
Smulkmena LXVII PDF
Zigmas Zinkevičius 137
Why does Baltic have the unmarked verbal form of the 3rd person? PDF
Letas Palmaitis 138-141
Lietuvių kalbos a-kamieniai veiksmažodžiai (tęsinys) PDF
Audronė Kaukienė 142-156
К истории глагольной флексии в балтийских языках PDF
Константин Геннадьевич Красухин 157-169
Об армяно-греко-балтийских лексических схождениях PDF
Ц. Р. Арутюнян 170-177
О проблеме балтийских заимствований в волжско-финских языках PDF
Lembit Vaba 178-184
Smulkmena LXVIII PDF
Zigmas Zinkevičius 184
Dėl žodžio visoks reikšmės ir statuso PDF
Albertas Rosinas 185-189
Du Latvijos kaimo vardai: Viķirava ir Padedze
PDF
Mirdza Brence 190-193
Prūsų kalbos nuosakų sistema PDF
Guido Michelini 194-197
Dar kartą dėl lietuvių XVI-XVII a. raštų kilmės PDF
Zigmas Zinkevičius 198-203
Dar apie 1728 m. klaipėdiškių žodyną PDF
Vincas Urbutis 204-214

Recenzijos

Valeckienė A. Lietuvių kalbos gramatinė sistema. Giminės kategorija PDF
Zigmas Zinkevičius 215-216

In memoriam

Pavelas Trostas PDF
Jonas Palionis 217-218
Jonas Kabelka PDF
Algirdas Sabaliauskas 218-219


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045