T. 21, Nr. 1 (1985)

Turinys

Straipsniai

Лит. yra, рус. (он) и естъ (К вопросу о происхожденин) PDF
Юрий Сергеевич Степанов 4-13
Semantiskas paralēles (Galvēnokārt baltu un Baltijas somu valodās) PDF
Elga Kagaine, Ojārs Bušs 14-33
Zwei deutsche Lehnwörter im Baltischen PDF
Friedhelm Hinze 33-36
Dėl XVIII a. Prūsijos lietuvių moterų pavardžių PDF
Genovaitė Kiškienė 37-42
Pastaba dėl lietuvių kalbos veiksmažodžių skaičiaus kategorijos PDF
Vytautas Ambrazas 42
Naujasis Brodovskis PDF
Vincas Urbutis 43-60
Lenkų - jotvingių žodynėlis PDF
Zigmas Zinkevičius 61-82
Nauja apie Kazimierą Jaunių PDF
Stasys Skrodenis 83-87

Recenzijos

Das etymologische Wörterbuch: Fragen den Konzeption und Gestaltung PDF
Vincas Urbutis 88-90
Ponto-Baltica, I PDF
Bonifacas Stundžia 90-94
J. Trypućko. O pewnym wypadku litewsko-polskiej interferencji językowej w zakresie onomastyki (lit. przyrostek -utis, pol. -uć) PDF
Zigmas Zinkevičius 94-96
Richard Pietsch. Fischerleben auf der Kurischen Nehrung PDF
Ojārs Bušs, Valija Dambe 96-101

Informacija

Antroji baltų-slavų konferencija PDF
Zigmas Zinkevičius 102-106

In memoriam

Valentinas Kiparskis PDF
Algirdas Sabaliauskas, Zigmas Zinkevičius 106-107


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045