T. 20, Nr. 2 (1984)

Turinys

Straipsniai

Dėl lietuvių kalbos veiksmažodžio morfologinių kategorijų PDF
Vytautas Ambrazas 100-110
Der Verlust des Neutrums im Baltischen und seine Folgen PDF
Friedrich Scholz 111-118
Nominativus cum infinitivo с точки зрения теории морфологической нейтрализации PDF
Владимир Константинович Журавлев 119-125
Mažmožis I PDF
Vytautas Vitkauskas 125
Indo-European masdar as the 3rd person and yrà in Baltic PDF
Letas Palmaitis 126-135
The genitive with verbs denoting ‘to fill’: partitive or ergative? PDF
William R. Schmalstieg 136-140
Mažmožių mažmožis PDF
Vincas Urbutis 140
On the development of oxytone o-grade adjectives to -ú- stems PDF
Eric P. Hamp 141-142
A phonaesthetic rule of Baltic PDF
Eric P. Hamp 143-144
Galūnių redukcijos ryšys su kirčio atitraukimu šiaurės žemaičių tarmėje PDF
Juozas Pabrėža 145-150
Iš kur atsirado senųjų raštų hukis „ūkis“, horas „oras“ ir kt.? PDF
Zigmas Zinkevičius 151-156
Dėl balsių e ir ē kai kurių pakitimo atvejų žemaičių dūnininkų tarmėje PDF
Vladas Grinaveckis 157-160
Latviešu izlokšņu sīkumi PDF
Marta Rudzīte 161-162
Kada parašytas vadinamasis Krauzės žodynas PDF
Vincentas Drotvinas 163-167

Recenzijos

Girdenis A. Fonologija PDF
Alfonsas Tekorius 168-182
Fennell T. G., Gelsen H. A grammar of Modern Latvia PDF
Jonas Kabelka 182-184
Лаучюте Ю. А. Словарь балтизмов и славянских языках PDF
Vincas Urbutis 184-191

In memoriam

Erichas Hofmanas PDF
Algirdas Sabaliauskas 192-193


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045