T. 2, Nr. 2 (1966)

Turinys

Straipsniai

Fonologinė kirčio raidos baltų kalbose interpretacija PDF
Jonas Kazlauskas 119-132
К балтийскому и индоевропейскому дативу ед. ч. PDF
Vytautas Mažiulis 133-145
К вопросу об имперфективации глаголов в литовском языке PDF
Elzė Galnaitytė 147-158
Būdingesnieji būtojo dažninio ir būsimojo laikų vartojimo atvejai XVI–XVII a. lietuvių raštuose PDF
Antanas Jakulis 159-169
Baltų kalbų garnio pavadinimai PDF
Vincas Urbutis 171-190
Priemenė ir sinonimai PDF
Juozas Balčikonis 191-193
Zu Daniel Kleins litauischer Schreibung PDF
Tamara Buch 195-197
Daži Salacas baseina hidronīmi PDF
Marta Rudzīte 199-202
Kelios pastabos dėl formų šų̃, sesų̃ PDF
Vytautas Vitkauskas 203-207
Nauji duomenys apie B. Vilento literatūrinę veiklą PDF
Jonas Kabelka, Jurgis Lebedys 209-215

Recenzijos

M. Rudzīte. Latviešu dialektoloģija PDF
Jonas Kazlauskas 217-219
Arturs Ozols. Veclatviešu rakstu valoda PDF
Jonas Palionis 219-220

Informacija

Zur Tätigkeit der Balto-slawischen Kommission des Deutschen Slawistenkomitees (Nationalkomitees der Slawisten der DDR) im Sommerhalbjahr 1966 PDF
Rainer Eckert 221-222
In Bälde erscheint eine Auslese von Werken des Akademikers Jānis Endzelīns PDF
Rasma Grīsle 223-226
Konferencija Rygoje PDF
Arnoldas Piročkinas 226
Antuanas Mejė PDF
Algirdas Sabaliauskas 227-230


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045