T. 16, Nr. 2 (1980)

Turinys

Straipsniai

Dėl vieno prielinksnio formos XVIII a. šiaurės žemaičių kretingiškių tarmėje PDF
Aleksas Girdenis 111-116
Две литовских этимологии на индоевропейском фоне: 1. sáugoti, saugùs; 2. ū́mas, ūmà PDF
Олег Николаевич Трубачев 117-119
Второй закон Ф. де Соссюра и проблемы балто-славянской языковой общности PDF
Томас Григорьевич Хазагеров 120-137
Dėl rytų aukštaičių patarmių istorijos PDF
Zigmas Zinkevičius 138-139
Kelios pastabos dėl veikslo kategorijos esmės ir apibrėžimo PDF
Aldona Paulauskienė 140-144
Kai kurios žemaičių dūnininkų dūrinių ypatybės PDF
Vladas Grinaveckis 145-151
Keli žodžiai dėl nū́bangų, prýdo, prýkarklės... PDF
Vytautas Vitkauskas 152-153
Die lexikalischen Verknüpfung von russ. драть, ломать ‘reißen, schinden’ und медведь ‘Bär’ und lett. Lātčplēsis PDF
Rainer Eckert 154-159
Gyvūninės pravardės PDF
Alvydas Butkus 160-169

Recenzijos

V. Ambrazas. Lietuvių kalbos dalyvių istorinė sintaksė  PDF
Aldona Paulauskienė 170-175
A. Sabaliauskas. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija iki 1940 m. PDF
Jonas Palionis 175-179
Gramatinės kategorijos ir jų raida (=LKK, t. XVIII) PDF
Aldona Paulauskienė, Zigmas Zinkevičius 180-186
Kalbotyra XXIX (1). Lietuvių kalba PDF
Vytautas Ambrazas 186-190
A. Paulauskienė. Gramatinės lietuvių kalbos veiksmažodžio kategorijos PDF
Nijolė Sližienė 190-195
Слоўнiк беларускiх гаворак паўночна-заходняй Беларусi i яе паграничча, том I (А-Г) PDF
Aloyzas Vidugiris, Kazys Morkūnas 196-202


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045