T. 16, Nr. 1 (1980)

Turinys

Straipsniai

Daiktavardžio grupės substituto paradigmų susiformavimas rytų baltų kalbose PDF
Albertas Rosinas 7-18
Smulkmena XL PDF
Zigmas Zinkevičius 18
Прусское deiwas: санскритское devásya, литовское diẽvojis и русское евоный (мифический формант генитива *-so и отгенитивное склонение) PDF
Letas Palmaitis 19-24
Kai kurių veiksmažodžio formų diatezės problemos lietuvių kalboje PDF
Guido Michelini 25-31
Smulkmena XLI PDF
Zigmas Zinkevičius 31
Žemaičių dzūkavimas: dabartinė padėtis ir istorija PDF
Aleksas Girdenis 32-44
nãmas, namiẽ PDF
Eric P. Hamp 44
Gramatinė asmens kategorija ir trečiojo asmens problema PDF
Aldona Paulauskienė 45-52
Kilmininkas ir savybiniai įvardžiai PDF
Vitas Labutis 53-57
Smulkmena XLII PDF
Zigmas Zinkevičius 57
Kai kurios žemaičių dūnininkų geidžiamosios nuosakos ypatybės ir jų kilmė PDF
Vladas Grinaveckis 58-62
Smulkmena XLIII PDF
Zigmas Zinkevičius 62
Galūnių darybos veiksmažodžių abstraktai M. Daukšos Postilėje PDF
Saulius Ambrazas 63-68
Laukio (Fulica atra L.) pavadinimai lietuvių ir anglų kalbose PDF
Rūta Žukaitė 69-76
Smulkmena XLIV PDF
Zigmas Zinkevičius 76
Apie tariamosios nuosakos pirmojo vienaskaitos asmens terminacijų kilmę PDF
Guido Michelini 77-78
Menkinamosios reikšmės nomina agentis daryba ir vartojimas pietinėje šiaurės vakarų aukštaičių šnektoje PDF
Elena Grinaveckienė 79-92
Indo-European vowel gradation and the development of declensional models in the aspect of diachronic typology PDF
Letas Palmaitis 93-94

Recenzijos

General Linguistics, The Pennsylvania State Univerity Press, Fall 1975, Vol. 15, No. 3 PDF
Algirdas Sabaliauskas 95-96
А. П. Непокупный. Балто-севернославянские языковые связи PDF
Vytautas Mažiulis 96-97
Jan Petr. Leopold Geitler. Bibliografický soupis vĕdeckých prací s přehledem jeho činnosti PDF
Algirdas Sabaliauskas 97-98

Bibliografija

Baltų-slavų santykių tyrinėjimo bibliografija PDF
- - 99-104


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045