T. 1, Nr. 2 (1966)

Turinys

Straipsniai

К вопросу о топонимических соответствиях на балтийских территориях и к западу от Вислы PDF
Владимир Николаевич Топоров 103-111
К вопросу об и.-е. *s после i, u в литовском языке PDF
Simas Karaliūnas 113-126
Dėl dabartinės lietuvių kalbos negimininių įvardžių linksniavimo sistemų susidarymo ir raidos PDF
Adelė Valeckienė 127-141
О месте возвратной морфемы и ее ударении в литовском языке PDF
Jonas Kazlauskas 143-149
Keleto retų žodžių istorija PDF
Vladas Žulys 151-161
Dėl lie. šérnas kilmės PDF
Algirdas Sabaliauskas 162-163
К проблеме западнобалтийского субстрата в югозападной Литве PDF
Bronys Savukynas 165-176
Etymologica PDF
Kazimieras Kuzavinis 177-184
Dėl vietovardžio Labguvà darybos ir kilmės PDF
Aleksandras Vanagas 185-189

Recenzijos

Acta Baltico-Slavica, Białostockie Towarzystwo Naukowe PDF
Vincas Urbutis 191-194
M. Mayrhofer, Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen PDF
Algirdas Sabaliauskas 194-197
Проблемы индоевропейского языкознания. Этюды по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков PDF
Jonas Kazlauskas 197-199

Informacija

Baltų kalbų tyrinėjimas tarybinės santvarkos metais PDF
Algirdas Sabaliauskas 201-205

In memoriam

Vaclavas Machekas PDF
Vytautas Mažiulis, Algirdas Sabaliauskas 205

Nurodymai autoriams

Sutrumpinimai PDF
  206-208


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045